ยืดรถไฟสายสีแดง คมนาคมเล็งขยายจากรังสิตถึงนวนคร

Transportation News / ข่าวหมวดระบบขนส่ง

ศักดิ์สยาม ชิดชอบ รมว.คมนาคมเปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2562 ได้หารือกับผู้บริหาร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ที่มาเข้าพบเพื่อสอบถามถึงความคืบหน้าของโครงการก่อสร้างระบบรถไฟชานเมืองสายสีแดงช่วงบางซื่อ-รังสิต พร้อมขอให้ช่วยแก้ไขปัญหาจราจรรอบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิตและพื้นที่ใกล้เคียง ว่าได้ชี้แจงการพัฒนาระบบการขนส่งสาธารณะโครงการรถไฟชานเมืองสายสีแดงฯ ซึ่งทางกระทรวงคมนาคมได้มีการทำการศึกษาและเสนอคณะรัฐมนตรี(ครม.) พิจารณาไปแล้วก่อนหน้านี้และครม.ได้มีมติอนุมัติให้มีการดำเนินโครงการช่วงต้นปี 2563 โดยใช้ งบประมาณ 6,570 ล้านบาท เพื่อต่อขยายเส้นทางเพิ่มอีกประมาณ 8.84 กิโลเมตร ปัจจุบันอยู่ระหว่างจัดทำพระราชกฤษฎีเวนคืนเพื่อสร้างทางข้ามประมาณ 3 จุด คาดว่าจะประกาศเชิญชวนหาผู้รับเหมาได้ในช่วงต้นปี 2563 และก่อสร้างแล้วเสร็จในปี 2566

รมว.คมนาคม กล่าวว่า ควรมีการศึกษาให้มีการต่อขยายเส้นทางเพิ่มจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รังสิต ไปถึงนวนคร ระยะทางประมาณ 1-2 กิโลเมตร เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาจราจร รวมถึงการต่อขยายไปทางอำเภอองครักษ์ ก็คาดว่าจะใช้รูปแบบลักษณะรถไฟฟ้ารางเบา(LRT) เพื่อเพิ่มความสะดวกสบายในเชื่อมต่อการเดินทางผู้โดยสารเข้าสู่เส้นทางหลักของรถไฟฟ้าสายสีแดงและช่วยบรรเทาปัญหาการจราจรได้ โดยขณะนี้อยู่ระหว่างการทำการศึกษา

นอกจากนี้ทางมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ยังได้มีการหารือเกี่ยวการเชื่อมต่อทางด่วนเข้าสู่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เพื่อลดปัญหาการจราจรที่จะต้องรถวิ่งตัดการจราจร โดยในเบื้องต้นมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้ศึกษาออกแบบทางลาดขึ้น-ลงรถ (Ramp) จากทางพิเศษ (ทางด่วน) อุดรรัถยา ช่วงบางปะอิน-ปากเกร็ด เชื่อมต่อเข้ามาภายในมหาวิทยาลัยเพื่อลดปัญหาการจราจรติดขัดรอบมหาวิทยาลัย และได้รับเรื่องว่าจะมีการดำเนินการประสานกับการทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) ที่เป็นผู้บริหารทางด่วนอุดรรัถยา โดยคาดว่าการทางพิเศษฯ จะต้องเป็นผู้ลงทุนด้วยวงเงินประมาณ 200 ล้านบาท

รมว.คมนาคม ได้เสนอข้อคิดเห็นว่ามหาวิทยาลัยทุกแห่งควรจะเข้ามามีส่วนช่วยในการพัฒนาบุคลากรเพื่อเตรียมรองรับการพัฒนาประเทศในอนาคตต่อไปเพราะเมื่อมีการลงทุนเกิดขึ้นในอนาคตโครงสร้างการพัฒนาต่างๆอย่างเช่น โครงการ EEC, โครงการรถไฟทางคู่,โครงการรถไฟฟ้าความเร็วสูง, ท่าเรือ, สนามบิน เป็นต้น นั้นจำเป็นที่จะต้องมีบุคลากรที่มีทักษะ และในอนาคตอาจจะมีการเชิญมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และมหาวิทยาลัยอื่นๆ มาร่วม MOU พัฒนาบุคลากรกันต่อไป

28/9/2562  แนวหน้า (28 กันยายน 2562)

Sponsors