คลอดกฎกระทรวงปลดล็อก PPP จุดพักรถมอเตอร์เวย์ “พัทยา-มาบตาพุด” 2 โครงการนำร่อง

Infrastructure News / ข่าวหมวดงานสาธารณูปโภค

ครม.ไฟเขียว กฎกระทรวงที่พักริมทาง ปลดล็อกมอเตอร์เวย์ “นครปฐม-ชะอำ” จ่อชง ครม.เคาะ เปิด PPP และเตรียมดันประมูลจัดพักรถริมทาง นำร่อง 2 โครงการ สายชลบุรี-พัทยา เกือบ 3 พันล้าน

นายอานนท์ เหลืองบริบูรณ์ อธิบดีกรมทางหลวง (ทล.) เปิดเผยว่า หลังจากที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) อนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการ การอนุญาต การกำหนดอัตราค่าตอบแทน ระยะเวลาและเงื่อนไขการลงทุนจัดให้มีหรือเข้าบริหารจัดการท่าเรือ เรือหรือพาหนะสำหรับขนส่งข้ามฟาก ที่พักริมทาง หรือสิ่งก่อสร้างอื่นใดในเขตทางหลวงแผ่นดิน ทางหลวงพิเศษ และทางหลวงสัมปทาน พ.ศ. ... แล้ว ทำให้สามารถนำเสนอ ครม.พิจารณาโครงการทางหลวงสัมปทาน (มอเตอร์เวย) สายนครปฐม-ชะอำ (M8) มูลค่าเงินลงทุนรวม 79,006 ล้านบาท ในรูปแบบ PPP Net Cost ซึ่งผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการนโยบายการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ (คณะกรรมการ PPP) แล้วได้

ทั้งนี้ อยู่ที่ทาง สคร.จะรวบรวมข้อมูลเสนอ ครม. เนื่องจากเป็นการประมูลให้เอกชนลงทุนค่าก่อสร้างงานโยธา ค่าก่อสร้างงานระบบและองค์ประกอบที่เกี่ยวข้อง ค่าก่อสร้างที่พักริมทาง และค่าจ้างที่ปรึกษาโครงการ ตลอดจนรับผิดชอบการดำเนินงานและบำรุงรักษา (O&M) รวมถึงการบริหารจัดการที่พักริมทาง

นอกจากนี้ กรมฯ จะเร่งสรุปการศึกษารูปแบบการลงทุน PPP โครงการก่อสร้างที่พักริมทางมอเตอร์เวย์สาย 7 ช่วงชลบุรี-พัทยา จุดแรกที่บริเวณ กม.95 และเสนอต่อกระทรวงคมนาคม เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการ PPP ต่อไปอีกด้วย

“กรณีที่มี พ.ร.บ.ว่าด้วยการร่วมลงทุนพระราชบัญญัติว่าด้วยการให้เอกชนร่วมงานหรือดำเนินการในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2562 ออกมานั้นไม่กระทบต่อการดำเนินโครงการของกรมฯ เพราะส่วนใหญ่เป็นการร่วมลงทุนกับเอกชน แต่ทั้งนี้ ก่อนดำเนินการจะหารือกับฝ่ายกฎหมายและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อความชัดเจน”

รายงานข่าวแจ้งว่า ก่อนหน้านี้ กรมฯได้ศึกษารูปแบบของที่พักริมทาง มอเตอร์เวย์สาย 7 (ชลบุรี-พัทยา) แล้ว แต่เนื่องจากมีข้อเสนอให้เพิ่มทางเข้าออกบริเวณศรีราชา จำเป็นต้องมีการปรับแบบซึ่งจะกระทบต่อสมมติฐานการกำหนดผังที่พักริมทางและค่าลงทุน จึงต้องทบทวนเพิ่มเติม

ทั้งนี้ คาดว่าจะสรุปรายละเอียดได้เร็วๆ นี้ โดยจะนำเสนอโครงการลงทุนที่พักริมทาง สายชลบุรี-พัทยา-มาบตาพุด 2 โครงการ คือ การพัฒนาศูนย์บริการทางหลวง (Service Center) ช่วง กม.95 (ศรีราชา) พื้นที่ฝั่งละ 50 ไร่ มูลค่าประมาณ 2,000 ล้านบาท และการพัฒนาสถานที่บริการทางหลวง (Service Area) บริเวณบางละมุง พื้นที่ประมาณฝั่งละประมาณ 25 ไร่ มูลค่าประมาณ 1,000 ล้านบาท

สำหรับโครงการที่พักริมทางของกรมทางหลวงนั้นจะปฎิบัติตาม พ.ร.บ.ร่วมทุนฯ ปี 2562 เนื่องจากจัดองค์ประกอบของถนน ตามข้อกำหนดมาตรฐานทางหลวง ทางหลวงสัมปทานที่ต้องมีที่พักริมทาง เพื่อความปลอดภัยและเป็นการให้บริการผู้ใช้ทาง

26/3/2562  MGR Online (26 มีนาคม 2562)

Sponsors