พร้อม! ปลัดคมนาคมตรวจความพร้อมสถานีรถไฟบุรีรัมย์รับ2แสนคนดูแข่ง “โมโตจีพี”

Transportation News / ข่าวหมวดระบบขนส่ง

นายชัยวัฒน์ ทองคำคูณ ปลัดกระทรวงคมนาคม พร้อมด้วย นายวิทยา ยาม่วง อธิบดีกรมเจ้าท่า ผู้บริหารกรมการขนส่งทางบก และนางสาวรัชนีพร ธิติทรัพย์ ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม ตรวจความพร้อมการอำนวยความสะดวกปลอดภัยของสถานีรถไฟบุรีรัมย์

เพื่อรองรับการจัดงาน MOTO GP 2019 ระหว่างวันที่ 4 – 6 ตุลาคม 2562 ณ สนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต จ.บุรีรัมย์ ซึ่งคาดว่ามีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศเดินทางเข้าชมงานกว่า 2 แสนคน

ในส่วนของการรถไฟแห่งประเทศไทย (ร.ฟ.ท.) ได้เพิ่มเที่ยวรถไฟพิเศษจากสถานีหัวลำโพง ไปยังสถานีบุรีรัมย์ เพิ่มรถไฟ Sprinter จากจังหวัดพื้นที่ใกล้เคียงมายัง จ.บุรีรัมย์ และจากสถานีรถไฟบุรีรัมย์ไปยังสนามแข่งโดยตรง

ปัจจุบันมีเที่ยวรถไปยัง จ.บุรีรัมย์ 58 ขบวน (รองรับผู้โดยสารได้ถึง 21,500 คน/วัน) และสามารถพ่วงตู้โดยสารได้จนเต็มหน่วยลากจูงเพื่อรองรับผู้โดยสารได้อีก 5,000 คน/วัน อำนวยความสะดวกการจองบัตรโดยสารผ่าน Application และการจ่ายค่าโดยสารด้วยระบบ QR code

นอกจากนี้ สถานีรถไฟบุรีรัมย์ได้เตรียมพื้นที่จอดรถ ปรับปรุงอาคารและบริเวณรอบสถานี โทรศัพท์สาธารณะ ป้ายบอกทาง ห้องน้ำ ปรับปรุงภูมิทัศน์ จัดพื้นที่บริการเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้สูงอายุและผู้พิการ เพิ่มเจ้าหน้าที่ฝ่ายการบริการ จัดเจ้าหน้าที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์ จัดเจ้าหน้าที่ตำรวจรถไฟ เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย และกล้องวงจรปิด

3/10/2562  ประชาชาติธุรกิจออนไลน์ (3 ตุลาคม 2562)

Sponsors