“ถาวร” เตรียมสนามบินบุรีรัมย์รับปิดแข่ง”โมโตจีพี”เร่งสร้างเทอร์มินัลใหม่เสริมท่องเที่ยว2020

Transportation News / ข่าวหมวดระบบขนส่ง

เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2562 นายถาวร เสนเนียม รัฐมนตรี?ช่วยว่าการ?กระทรวง?คมนาคม? พร้อมด้วยนายเจือ ราชสีห์? ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรี?ว่าการ?กระทรวง?คมนาคม? และคณะ ลงพื้นที่ตรวจการเตรียมความพร้อมรองรับผู้โดยสารเที่ยวบินขาออกจากท่าอากาศยาน?บุรีรัมย์? ที่จะเดินทางกลับในวันที่ 6 -? 7 ตุลาคม 2562 หลังจากจบการแข่งขันจักรยานยนต์?ทางเรียบชิงแชมป์?โลก ?(MotoGP 2019)

และประชุมติดตามแผนพัฒนาท่าอากาศยาน?บุรีรัมย์? โดยมีนายวิทวัส ภักดีสันติสกุล รองอธิบดีกรมท่าอากาศ?ยาน นายสมหมาย ไชยนิจ ผู้อำนวยการ?ท่าอากาศยาน?บุรีรัมย์? และเจ้าหน้าที่ท่าอากาศยานบุรีรัมย์?ให้การต้อนรับ

การเตรียมการรองรับผู้โดยสารเที่ยวบินขาออกจากท่าอากาศยาน?บุรีรัมย์? ในวันที่ 6 ตุลาคม 2562 หลังจากจบการแข่งขันจักรยานยนต์?ทางเรียบชิงแชมป์?โลก ?(MotoGP 2019) ที่คาดว่าจะมีผู้โดยสารเดินทางมายังท่าอากาศยาน?บุรีรัมย์?ราว 2,000 คน ในเวลาเดียวกัน

ซึ่งท่าอากาศยาน?บุรีรัมย์?ได้จัดเตรียมพื้นที่รองรับไว้อย่างเพียงพอ ทั้งการเพิ่มที่นั่งพักสำหรับผู้โดยสารบริเวณด้านนอกอาคาร การเพิ่มจำนวนห้องพักผู้โดยสารขาออก การเพิ่มจำนวนจอแสดงเที่ยวบิน เพิ่มจุดบริการน้ำดื่ม เพิ่มจุดบริการรถสุขาเคลื่อนที่ เตรียมระบบไฟฟ้าสำรอง รวมถึงการจัดกิจกรรมภายในท่าอากาศยาน? ทั้งการออกร้านจำหน่ายสินค้า OTOP การจัดเวทีการแสดงศิลปะวัฒนธรรม?ไทย เพื่อให้ผู้โดยสารได้ผ่อนคลายระหว่างรอเดินทาง

นอกจากนี้ยังได้ร่วมประชุมติดตามความคืบหน้าแผนพัฒนาท่าอากาศยานบุรีรัมย์ ที่มีเป้าหมายให้เป็นท่าอากาศยานที่เชื่อมโยงการเดินทางหลากหลายรูปแบบในอนาคต ส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองรอง และรองรับการท่องเที่ยวเชิงกีฬา สอดรับกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่ที่มีศักยภาพ

โดยมีแผนพัฒนาท่าอากาศยานบุรีรัมย์ อาทิ โครงการก่อสร้างอาคารที่พักผู้โดยสารหลังใหม่ เพื่อรองรับผู้โดยสารจาก 300 คน/ชม. เป็น 600 คน/ชม. หรือจาก 850,000 คน/ปี เป็น 1,700,000 คน/ปี โครงการขยายความยาวทางวิ่งเป็น 2,990 เมตร พร้อมอาคารคลังสินค้าและลานจอดอากาศยานขนาดใหญ่ได้จำนวน 4 ลำ

นอกจากนี้ กรมท่าอากาศยานยังมีแผนงานการปรับปรุงและติดตั้งระบบและอุปกรณ์ด้านมาตรฐานความปลอดภัยที่ทันสมัย ยกระดับมาตรฐานของท่าอากาศยานเพื่อรองรับการเดินทางของนักท่องเที่ยวที่จะมาเยือนจังหวัดบุรีรัมย์? ในกิจกรรมที่จะจัดขึ้นในปี 2563 อาทิ งานบุรีรัมย์?มาราธอน 2020, การแข่งขัน MotoGP 2020, เทศกาลขึ้นเขาพนมรุ้ง เป็นต้น ในการนี้ได้กำชับให้กรมท่าอากาศยานนำปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ วางแผนงานเพื่อปรับปรุงการอำนวยความสะดวกในปีถัดไปให้ดียิ่งขึ้น

5/10/2562  ประชาชาติธุรกิจออนไลน์ (5 ตุลาคม 2562)

Sponsors