ไทยเชื่อมโลจิสติกส์รับการค้าจีน

Transportation News / ข่าวหมวดระบบขนส่ง

นายปฐม เฉลยวาเรศ รองอธิบดีกรมทางหลวงชนบท รักษาราชการแทนอธิบดีกรมทางหลวงชนบท(ทช.) เปิดเผยว่า ทช.ดำเนินการก่อสร้างถนนสายแยกทางหลวงหมายเลข 1098 - ทางหลวงหมายเลข 1 (ตอนที่ 2) อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ระยะทาง 28.78 กิโลเมตร เสร็จสมบูรณ์แล้ว

“ทช.ได้ดำเนินการตามนโยบายของรมว.คมนาคม (นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ) ในการเติมต่อโครงข่ายระบบคมนาคม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความสามารถในการแข่งขันเรื่องการขนส่งการค้าชายแดน”นายปฐม กล่าว

สำหรับก่อสร้างถนนสายนี้ ระยะทางรวม 28.780 กิโลเมตร ขนาด 4 ช่องจราจรใช้งบประมาณในการก่อสร้าง รวม 1,656ล้านบาท เปิดให้ใช้สัญจรเรียบร้อยแล้ว นอกจากจะช่วยพัฒนาระบบโลจิสติกส์บริเวณท่าเรือเชียงแสนทั้ง 2 แห่ง (ท่าเรือเชียงแสนแห่งที่ 1 และ 2) เสริมศักยภาพทางการค้าในพื้นที่ภาคเหนือ และการลงทุนระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐประชาชนจีนที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งเป็นการสนับสนุนกิจกรรมการกระจายสินค้า และการท่องเที่ยวของประเทศได้อีกทางหนึ่งด้วย

26/10/2562  แนวหน้า (26 ตุลาคม 2562)

Sponsors