“BEM-ฟูจิตะ” ร่วมซื้อซองชิงรถไฟเชื่อม 3 สนามบิน

Transportation News / ข่าวหมวดระบบขนส่ง

“BEM” และ ฟูจิตะ คอร์ปอเรชั่น ซื้อซองประมูลรถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบิน เปิดขาย 4 วัน มีเอกชนรวม 10 รายสนใจ ซึ่งมีทั้งผู้รับเหมารายใหญ่ของไทยและต่างประเทศ, ผู้ให้บริการรถไฟฟ้า BTS-BEM รวมถึงซีพี และบริษัทลูกของ ปตท.

รายงานข่าวแจ้งว่า วันนี้ (21 มิ.ย.) ซึ่งเป็นวันที่สี่ ที่การรถไฟแห่งประเทศไทย (ร.ฟ.ท.) เปิดขายเอกสารการคัดเลือกเอกชน Request for Proposal (RFP) โครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบิน (ดอนเมือง-สุวรรณภูมิ-อู่ตะเภา) วงเงินกว่า 2 แสนล้านบาท ซึ่งมีเอกชนเข้าซื้อซองเพิ่มอีก 2 ราย คือ บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ BEM และ Fujita Corporation (Thailand) Ltd. ซึ่งได้เข้าซื้อซองในช่วงบ่าย ทำให้ขณะนี้มีผู้ซื้อซองประมูลรถไฟความเร็วสูงรวม 10 รายแล้ว

โดยวันที่ 18 มิ.ย. 2561 มี 7 ราย 1. บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) หรือ BTS 2. บริษัท เจริญโภคภัณฑ์โฮลดิ้ง จำกัด 3. บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) หรือ ITD 4. บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ UNIQ 5. บริษัท เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ จำกัด (EnCo) 6. บริษัท อิโตชู คอร์ปอเรชั่น จำกัด 7. บริษัท Sinohydro Corporation Limited

วันที่ 19 มิ.ย. ไม่มีผู้เข้าซื้อซอง วันที่ 20 มิ.ย. มีซื้อ 1 ราย คือ บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ STEC และวันที่ 21 มิ.ย. มีซื้อ 2 ราย คือ BEM และ Fujita Corporation (Thailand) Ltd.

โดย ร.ฟ.ท.จะเปิดขายซองจนถึงวันที่ 9 ก.ค. 2561 และกำหนดประชุมชี้แจง จำนวน 2 ครั้ง ครั้งแรกจะจัดให้มีขึ้นในวันที่ 23 ก.ค. 2561 และครั้งที่สองวันที่ 24 ก.ย. 2561 ณ สโมสรรถไฟชั้น 2 การรถไฟแห่งประเทศไทย โดย ร.ฟ.ท.จะนำผู้ยื่นข้อเสนอไปดูสถานที่ก่อสร้างของโครงการในวันที่ 24 ก.ค. 2561 และจะเปิดให้มีการส่งข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ หรือคำถามเกี่ยวกับเอกสารการคัดเลือกเอกชน ระหว่างวันที่ 10 ก.ค.-9 ต.ค. 2561

21/6/2561  MGR Online (21 มิถุนายน 2561)

ผู้สนับสนุน