ชง คมนาคม ฟื้นสนามบินร้าง ปั้น เพชรบูรณ์ เป็นศูนย์กีฬาทางอากาศ

Transportation News / ข่าวหมวดระบบขนส่ง

แหล่งข่าวจาก กรมท่าอากาศยาน (ทย.) เปิดเผยว่า ทย.กำลังอยู่ระหว่างการหารือร่วมกับ สมาคมกีฬาทางอากาศและการบินแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ (สกอท.) เพื่อขอนำพื้นที่ของ ท่าอากาศยานเพชรบูรณ์ มาพัฒนาให้เกิดการใช้ประโยชน์สูงสุด โดยทาง สกอท. ได้มีการขอใช้พื้นที่ของ ท่าอากาศเพชรบูรณ์ประมาณ 2,000 ไร่ รวมถึงใช้ทางวิ่ง (Runway) ร่วมกัน ในการก่อสร้าง ศูนย์กีฬา (Sport Complex) และโดม สเตเดี้ยมเพื่อใช้ในการจัดการแข่งขันกีฬาทางอากาศ (Air Sports) ทั้งในระดับภายในประเทศ และระดับนานาชาติ เช่น กระโดดร่ม การแข่งขันบินโดรน เป็นต้น

ทั้งนี้ทาง ทย. จะมีการสรุปรายละเอียดภายหลังจากที่ได้หารือกับ สกอท. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอื่นๆ เช่น จังหวัดเพชรบูรณ์ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นต้น เพื่อเสนอขอความเห็นชอบต่อ กระทรวงคมนาคม คาดว่าจะสามารถสรุปรายละเอียดและเสนอมายัง กระทรวงคมนาคมได้ภายใน ธันวาคม 2562 เพื่อให้ สกอท. สามารถเสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณปี 2564 ได้ทันในช่วง มกราคม-กุมภาพันธ์ 2563

ปัจจุบันท่าอากาศยานเพชรบูรณ์ ที่มีพื้นที่กว่า 4,100 ไร่ ไม่ได้มีการใช้งาน และไม่มีเที่ยวบินเปิดให้บริการแล้ว หลังจากผู้โดยสารส่วนใหญ่จะบินตรงไปลงที่ท่าอากาศยานพิษณุโลก และเดินทางโดยรถยนต์มากขึ้นส่งผลให้ท่าอากาศยานเพชรบูรณ์ถูกปล่อยร้างมา 10 กว่าปีโดยไม่ได้มีการใช้งาน

ทั้งนี้การที่ สกอท.ขอใช้พื้นที่ทำโดมสเตเดี้ยม เพื่อจัดอีเว้นท์ต่างๆ ซึ่งเอาโมเดลของจ.บุรีรัมย์มาใช้นั้น เนื่องจากเมื่อก่อนท่าอากาศยานบุรีรัมย์มีผู้โดยสาร 80,000 คนต่อปี แต่เมื่อมีอีเว้นท์กีฬาระดับโลก โดยเฉพาะ Moto GP ทำให้ปัจจุบันมีผู้โดยสารถึง 400,000 คนต่อปี

นอกจากนี้ ยังส่งผลทำให้เกิดที่พัก ร้านค้ามากขึ้นเกิดการกระตุ้นทางเศรษฐกิจให้เติบโตขึ้น จึงเชื่อว่าหากนำเอาอีเว้นท์มาลง จากนั้นความต้องการจะตามมา และจะส่งผลให้ในอนาคตไฟลท์บินต่างๆ ก็จะตามมาเปิดบินให้บริการด้วย โดยเรื่องนี้ ถือว่าได้ประโยชน์ร่วมกันของทุกฝ่ายอย่างแน่นอน

15/10/2562  แนวหน้า (15 ตุลาคม 2562)

พื้นที่โฆษณา