เสร็จแล้ว 4 เลนถนนสาย 24 อ.ปราสาท-อ.ขุขันธ์ บูมเที่ยวเขาพระวิหาร-ผามออีแดง

Infrastructure News / ข่าวหมวดงานสาธารณูปโภค

?กรมทางหลวง โดยสำนักก่อสร้างทางที่ 2 ได้ดำเนินการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 24 สาย อ.ปราสาท – อ.ขุขันธ์ – แยกทางหลวงหมายเลข 2085 ตอน บ.กระเทียม – อ.สังขะ แล้วเสร็จ ระหว่าง กม.218 – กม.243 รวมระยะทางยาวประมาณ 25 กิโลเมตร ในพื้นที่อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์

ลักษณะการก่อสร้าง ก่อสร้างเป็นมาตรฐานทางชั้นพิเศษ ผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต ด้านขวาทางก่อสร้างคันทางใหม่ขนาด 2 ช่องจราจร ผิวจราจรกว้าง 7 เมตร กว้างช่องจราจรละ 3.5 เมตร ไหล่ทางด้านนอกกว้าง 2.5 เมตร ไหล่ทางด้านในกว้าง 1.5 เมตร รวมความกว้าง 11 เมตร แบ่งทิศทางการจราจรด้านเกาะกลางแบบร่อง กว้าง 8.9 เมตร รวมงานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง งบประมาณ 1,154,832,750 บาท

?ทางหลวงสายนี้เป็นการพัฒนาพื้นที่ส่งเสริมการส่งออก ส่งเสริมภาคอุตสาหกรรมและการเดินทางระหว่างประเทศกลุ่มอาเซียนด้วยกันให้สะดวกสบายและปลอดภัยมากขึ้น ช่วยแก้ปัญหาจราจร โดยสามารถช่วยระบายปริมาณจราจรจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนไปสู่ภาคตะวันออกรวมทั้งภาคกลาง จะทำให้การเดินทางของประชาชนมีความคล่องตัว สะดวก และปลอดภัยมากขึ้น

นอกจากนี้ ยังส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยเป็นเส้นทางหลักที่เชื่อมโยงการเดินทางไปเขาพระวิหารและผามออีแดง จังหวัดศรีสะเกษ อีกด้วย

5/11/2562  ประชาชาติธุรกิจออนไลน์ (05 พฤศจิกายน 2562)

พื้นที่โฆษณา