info@icons.co.th 02 810 8892-6 18.207.250.137

RATCH จ่อส่งแผนผุด 2 โรงไฟฟ้าที่ราชบุรีเสนอ กกพ.

Power Plant News / ข่าวหมวดโรงไฟฟ้า

ผลิตไฟฟ้าราชบุรีฯ เตรียมส่งแผนพัฒนาโรงไฟฟ้าภาคตะวันตก 2 โรง โรงละ 700 เมกะวัตต์เสนอต่อ กกพ. มั่นใจก่อสร้างโรงไฟฟ้าเสร็จตามกำหนดปี 67 และ 68 ส่วนจะได้ก่อสร้างหรือไม่ขึ้นกับ กกพ.

นายกิจจา ศรีพัฑฒางกุระ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) (RATCH) เปิดเผยว่า บริษัทเตรียมส่งแผนการดำเนินงานสำหรับการพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่ (IPP) ภาคตะวันตกจำนวน 2 แห่ง แห่งละ 700 เมกะวัตต์ (MW) ให้กับคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) พิจารณาในเร็วๆ นี้ หลังจากที่ กกพ.ได้ส่งเรื่องดังกล่าวมายังบริษัท ซึ่งบริษัทมีความมั่นใจที่จะพัฒนาโรงไฟฟ้าใหม่ทั้ง 2 แห่งใน จ.ราชบุรี ได้ทันตามกำหนดที่จะจ่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ (COD) ในปี 2567 และปี 2568

หลังจากที่บริษัทส่งแผนพัฒนาโรงไฟฟ้า 2 แห่งกลับไปที่ กกพ.แล้วก็คงมีการเจรจารายละเอียดทั้งในส่วนของอัตราค่าไฟฟ้าที่เหมาะสม ส่วนจะได้พัฒนาโรงไฟฟ้าใหม่อย่างไรนั้น ขึ้นกับ กกพ.เป็นผู้กำหนดเงื่อนไข และจะมีการหาพันธมิตรเข้าร่วมดำเนินการหรือไม่นั้นยังต้องพิจารณาจากปัจจัยหลายด้าน เช่น การใช้ก๊าซฯเป็นเชื้อเพลิง เป็นต้น

นายกิจจากล่าวอีกว่า การสร้างโรงไฟฟ้าใหม่ 2 แห่งจะสร้างในพื้นที่เดียวกัน ซึ่งบริษัทมีพื้นที่เพียงพอ และอยู่ใกล้เคียงกับโรงไฟฟ้าเดิมของบริษัทคือโรงไฟฟ้าไตรเอนเนอจี้ (TECO) ขนาด 700 เมกะวัตต์ ที่จะหมดอายุสัญญาซื้อขายไฟฟ้าในเดือน ก.ค. 63 โดยเมื่อ TECO หมดอายุสัญญาซื้อขายไฟฟ้าแล้ว บริษัทก็มีทางเลือกที่จะเก็บโรงไฟฟ้าเป็นเครื่องสำรอง หรือการขายโรงไฟฟ้าให้กับประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่งหากดำเนินการดังกล่าวคงจะเป็นลักษณะการซื้อขายแบบรัฐต่อรัฐ

ทั้งนี้ ตามร่างแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย พ.ศ. 2561-2580 (PDP2018) จะมีการพัฒนาโรงไฟฟ้าหลักแห่งใหม่เป็นรายภาค โดยภาคตะวันตกจะมีโรงไฟฟ้าหลัก 2 แห่ง แห่งละ 700 เมกะวัตต์ รวม 1,400 เมกะวัตต์ ซึ่งจะจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบในปี 2567 และปี 2568 โดยส่วนหนึ่งเพื่อทดแทนโรงไฟฟ้าไตรเอนเนอร์ยีที่ใกล้จะหมดอายุ และเพื่อเสริมความมั่นคงไฟฟ้าป้อนให้กับภาคใต้ ซึ่งคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.) ได้มอบหมายให้ กกพ.เจรจาการก่อสร้างโรงไฟฟ้าใหม่กับผู้ประกอบการรายเดิม บนหลักเกณฑ์และเงื่อนไขจะต้องใช้ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานที่มีอยู่แล้ว และตั้งอยู่บนพื้นที่เดิม คือ จ.ราชบุรี เพื่อให้สามารถก่อสร้างโรงไฟฟ้าใหม่ได้เสร็จทันตามแผน และต้องไม่กระทบต่อต้นทุนค่าไฟฟ้า โดยคาดว่าจะมีความชัดเจนใน 1-2 เดือน ก่อนที่จะนำเรื่องดังกล่าวมานำเสนอต่อ กบง.เพื่อพิจารณาอีกครั้ง

17/4/2562  MGR Online (17 เมษายน 2562)

แนะนำคู่ค้า