เสร็จอีกแห่ง! สะพานข้ามจุดตัดทางรถไฟ “บ้านท่าสำเภาใต้” จ.พัทลุง หนุนทางคู่แก้ไขจราจร

Infrastructure News / ข่าวหมวดงานสาธารณูปโภค

กรมทางหลวงชนบท (ทช.) ดำเนินการก่อสร้างสะพานข้ามทางรถไฟบริเวณจุดตัดทางรถไฟกับทางหลวงชนบทสาย พท.4009 (แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4047 – บ้านท่าสำเภาใต้) อำเภอเมืองจังหวัดพัทลุง เสร็จสมบูรณ์

นายปฐม เฉลยวาเรศ รองอธิบดีกรมทางหลวงชนบท กล่าวว่า ทช.มีถนนในความรับผิดชอบที่มีจุดตัดผ่านทางรถไฟกระจายอยู่ทั่วประเทศ จำนวน 153 แห่ง ซึ่งปัจจุบันปริมาณการจราจรบนถนนดังกล่าวมีจำนวนสูงขึ้นทำให้เกิดอุบัติเหตุรถไฟชนกับยานพาหนะบ่อยครั้ง ประกอบกับการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) มีโครงการรถไฟทางคู่เพื่อพัฒนาการขนส่งระบบรางตามนโยบายของกระทรวงคมนาคม

กรมจึงดำเนินการแก้ไขปัญหาบริเวณจุดตัดผ่านทางรถไฟดังกล่าว ด้วยการก่อสร้างสะพานหรือทางลอด เพื่อแก้ไขปัญหาการเกิดอุบัติเหตุอย่างสมบูรณ์ และอำนวยความสะดวกรวดเร็วปลอดภัยในการสัญจร รวมทั้งเป็นการสนับสนุนโครงการรถไฟทางคู่ของ รฟท. หนึ่งในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวก็คือสะพานข้ามทางรถไฟบริเวณจุดตัดผ่าน

ทางรถไฟกับทางหลวงชนบทสาย พท.4009 (แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4047 – บ้านท่าสำเภาใต้) อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง พร้อมถนนเชิงลาดทั้งสองฝั่ง ขนาด 2 ช่องจราจร ความยาวรวม 1.200 กิโลเมตร ใช้งบประมาณในการก่อสร้าง 161.326 ล้านบาท ปัจจุบันสะพานดังกล่าวได้มีการเปิดใช้งานให้ประชาชน ได้ใช้สัญจรแล้ว

4/6/2562  ประชาชาติธุรกิจออนไลน์ (4 มิถุนายน 2562)

พื้นที่โฆษณา