info@icons.co.th 02 810 8892-6 35.173.234.169

ยอดขายพื้นที่นิคมฯในอีอีซีพุ่ง กนอ.มั่นใจรัฐบาลใหม่กระตุ้นลงทุน

Industrial News / ข่าวหมวดงานอุตสาหกรรม

พื้นที่นิคมฯ อีอีซีพุ่ง กนอ.

นางสาวสมจิณณ์ พิลึก ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย(กนอ.) เปิดเผยถึงภาพรวมการลงทุนในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมว่าผลการดำเนินงานของกนอ.ในรอบ 6 เดือน ของปีงบประมาณ 2562 (ตุลาคม 2561-มีนาคม 2562) มียอดขายและเช่าพื้นที่นิคมฯรวม 1,339 ไร่ เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนจำนวน 525 ไร่หรือคิดเป็น 5.25% มูลค่าลงทุนรวม 8,593 ล้านบาท โดยในจำนวนดังกล่าวเป็นพื้นที่นิคมฯในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) ถึง 1,328 ไร่ นิคมฯนอกพื้นที่อีอีซี จำนวน 11 ไร่ ก่อให้เกิดการจ้างงานประมาณ 1,585 คน

อุตสาหกรรมที่นักลงทุนให้ความสนใจเข้ามาลงทุนมากที่สุดได้แก่ คลังสินค้า ยาง พลาสติกและหนังเทียม ยานยนต์ เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ขณะที่กลุ่มประเทศที่เข้ามา 5 อันดับแรก ได้แก่ ญี่ปุ่นจีน ไต้หวัน สิงคโปร์ และเนเธอร์แลนด์ทั้งนี้เชื่อว่ายอดขายและเช่าที่ดินทั้งปีของกนอ.จะเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้คือ 3,500 ไร่

“ยอดขายและเช่าที่ดินที่เติบโตได้รับอานิสงส์จากการที่รัฐบาลเร่งขับเคลื่อนโครงการขนาดใหญ่ในพื้นที่อีอีซี อาทิโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบินการพัฒนาท่าเรือฯมาบตาพุด ระยะที่ 3 (ช่วงที่ 1) รวมทั้งส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมเป้าหมาย รวมทั้ง มีปัจจัยจากต่างประเทศที่หนุนการลงทุน โดยเฉพาะนักลงทุนจีนเข้าไทยมากขึ้นจากกรณีที่สหรัฐฯประกาศปรับขึ้นภาษีนำเข้าสินค้าจีนรอบ 2 ทำให้สงครามการค้ามีความรุนแรงมากขึ้น กระตุ้นให้นักลงทุนจีนตัดสินใจออกไปลงทุนต่างประเทศเร็วขึ้นซึ่งไทยถือเป็นประเทศเป้าหมาย”นางสาวสมจิณณ์ กล่าว

สำหรับทิศทางการลงทุนครึ่งปีหลังคาดว่าจะมีแนวโน้มที่ดีขึ้นเนื่องจากจะมีรัฐบาลใหม่ที่มีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและการลงทุนที่เป็นรูปธรรม โดยเฉพาะโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการคมนาคมที่เชื่อมโยงเส้นทางการค้าการลงทุนเต็มรูปแบบมากขึ้น

“ปัจจุบันกนอ.มีนิคมฯบริหารงานเองและนิคมฯร่วมดำเนินงานจำนวนทั้งสิ้น 55 แห่ง 1 ท่าเรืออุตสาหกรรม ในพื้นที่ 16 จังหวัดทั่วประเทศ และโครงการจัดตั้งนิคมฯอีก 6 นิคมฯ ได้แก่ 1.นิคมฯคอสมิก จ.ระยอง 2.นิคมฯบ่อทอง 33จ.ปราจีนบุรี 3.นิคมฯโรจนะแหลมฉบังจ.ชลบุรี 4.นิคมฯเวิลด์ ฟู๊ด วัลเลย์ ไทยแลนด์จ.อ่างทอง 5.นิคมฯ ซีพีจีซี จ.ระยอง 6.นิคมฯแพรกษา จ.สมุทรปราการ รวมพื้นที่ทั้งสิ้นประมาณ 165,608 ไร่ จำนวนนี้เป็นพื้นที่สำหรับขาย/เช่า ประมาณ 109,884 ไร่ปัจจุบันมีพื้นที่ขาย/เช่าแล้วทั้งสิ้น 90,222 ไร่มูลค่าการลงทุนในภาพรวม ประมาณ 3,827,908 ล้านล้านบาท มีการจ้างงานรวมทั้งสิ้นประมาณ 479,583 คน และมีพื้นที่คงเหลือ ประมาณ 19,662 ไร่” นางสาวสมจิณณ์ กล่าว

5/6/2562  แนวหน้า (5 มิถุนายน 2562)

แนะนำคู่ค้า