info@icons.co.th 02 810 8892-6 35.173.234.169

เซ็นทรัลชนเบียร์ช้างปลุก4จังหวัดพัฒนาเมือง

Residential News / ข่าวหมวดที่พักอาศัย

บิ๊กทุน กลุ่มเซ็นทรัล-เบียร์ช้าง เจ้าสัวเจริญ- จังซีลอน-ฟาร์มโชคชัย ลงขัน 5 แสนล้าน ปลุกเศรษฐกิจ 4 จังหวัดพัฒนาเมือง รับโครงสร้างพื้นฐานนายฐาปนา บุณยประวิตร นายกสมาคมการผังเมืองไทย เปิดเผย “ฐานเศรษฐกิจ” ว่าระหว่างวันที่ 5-7 มิถุนายน 2562 จะจัดให้มีการประชุมนานาชาติด้านวิชาการผังเมือง ในหัวข้อการวางแผนยุทธศาสตร์ด้วยข้อตกลงร่วมกันของสังคมรูปแบบการพัฒนาใหม่เพื่อปรับปรุงฟื้นฟูเมืองและเศรษฐกิจ โดยได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ การวิจัยและนวัตกรรม(สกสว.) และสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ(องค์การมหาชน) (สสปน.)ทั้งนี้ ไฮไลต์ของงานจะเปิดแผนลงทุน 4 จังหวัดพัฒนาเมือง เกือบ 5 แสนล้านบาท ได้แก่ จังหวัดภูเก็ต สระบุรี นครสวรรค์ และอุดรธานี ทั้งโครงการขนาดใหญ่ของภาคเอกชน และ รัฐ อาทิ โรงแรม ศูนย์ประชุม โรงพยาบาล ทางด่วน รถไฟฟ้า ฯลฯ ให้สอดคล้องกับแผนการพัฒนาตามกฎบัตรไมซ์ที่ได้ตกลงความร่วมมือต่อกัน

สำหรับภูเก็ตเทศบาลเมืองป่าตองดึงกลุ่มทุนจังซีลอน และนักลงทุนในพื้นที่ ร่วมกันขับเคลื่อน ส่วนสระบุรีจะมีกลุ่มเซ็นทรัลสร้างโรงแรมอีก 300 ห้อง ห้องละ 4 ล้านบาท ศูนย์ประชุม 3,000 ที่นั่ง ขณะกลุ่มเบียร์ช้างของเจ้าสัว เจริญ สิริวัฒนภักดี จะสร้างศูนย์ประชุมเชื่อมมวกเหล็ก-ปากช่องจุได้ 1.5 หมื่นคน พร้อมโรงแรม 500 ห้อง อีกทั้งยังมีการปรับปรุงฟื้นฟูของกลุ่มโรงแรมต่างๆ ที่ทำกฎบัตรไมซ์ร่วมกันเพื่อยกระดับให้เป็นโรงแรมระดับ 4-5 ดาวเพิ่มขึ้นรวมประมาณ 1.5 หมื่นห้องในระยะ 10 ปี นอกจากนั้นกลุ่มแดรี่โฮมและกลุ่มบูลกุลเจ้าของฟาร์มโคนมโชคชัยยังอยู่ระหว่างการเตรียมแผนการลงทุนมานำเสนอทั้งการสร้างโรงแรมกึ่งรีสอร์ต 250 ห้องและศูนย์ประชุมในส่วนนครสวรรค์กลุ่มเซ็นทรัลที่รอความชัดเจนของการปรับผังเมืองรวมมีแผนจะพัฒนาศูนย์การค้าภายใน 2 ปีนี้ พร้อมกับศูนย์ประชุมจุได้ 3,000 คน คาดว่าจะมีโรงแรมควบคู่กันไปด้วย นอกจากนี้ยังจะมีการก่อสร้างสะพานเชื่อมแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่สำคัญๆ อย่าง “พาสาน” และ “ศาลเจ้าแม่กวนอิม” โดยเปิดสัมปทานและเทศบาลลงทุนเอง อีกทั้งยังมีกลุ่มทุนโรงพยาบาลกรุงเทพใกล้บิ๊กซีอีก 3,000 ล้านบาท ส่วนภาครัฐจะเสนอขยายสนามบินที่ศูนย์วิจัยเกษตร ขนาด 2 รันเวย์ ส่วนห้างแฟรี่แลนด์จะขยายเพิ่มอีก

สำหรับอุดรธานีตามแผนระยะ 5 ปีจะสร้างรถไฟฟ้ารางเบา โครงการปรับปรุงพื้นที่ศูนย์เศรษฐกิจบนพื้นที่ 60 ไร่ของกรมธนารักษ์ใจกลางเมือง อีกทั้งยังมีแผนย้ายเรือนจำเพื่อนำพื้นที่ 40 ไร่ไปพัฒนามิกซ์ยูส นอกจากนั้นยังมีแผนขยายเฟส 2 ของศูนย์ประชุมมณฑาทิพย์ย่านยูดีทาวน์ ให้รองรับได้ 1.5 หมื่นคน เช่นเดียวกับการก่อสร้างร.พ.กรุงเทพเฟส 2“ในอีกประมาณ 3 เดือนหลังจากนี้จะเปิดตัวแผนการลงทุนของจังหวัดนครราชสีมาพัฒนาเมือง พิษณุโลกพัฒนาเมือง หาดใหญ่พัฒนาเมือง และเบตงพัฒนาเมือง ต่อเนื่องกันไป”

7/6/2562  ฐานเศรษฐกิจ (7 มิถุนายน 2562)

แนะนำคู่ค้า