เร่งขยายอาคารรับผู้โดยสาร สนามบินสกลนคร เพิ่มเป็น 500 คน แล้วเสร็จ ม.ค.63

Transportation News / ข่าวหมวดระบบขนส่ง

"อาคม"ติดตามความคืบหน้าโครงการขยายอาคารผู้โดยสาร สนามบินสกลนคร รับผู้โดยสารในเวลาเดียวกันจาก300 คนเป็น 500 คน คาดแล้วเสร็จในเดือนมกราคม 2563 นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เผยหลังการเดินทางมารับฟังการดำเนินการขยายอาคารผู้โดยสาร ของท่าอากาศยานสกลนคร เพื่อรองรับผู้โดยสารเพิ่มขึ้นจาก 300 คนเป็นกว่า 500 คนในเวลาเดียวกันภายใต้วงเงินงบประมาณ 83 ล้านบาท ในปีงบประมาณ 2562 ว่า โครงการนี้มีระยะเวลาดำเนินการ 300วัน ตั้งแต่วันที่ 28 มีนาคม 2562 ถึงวันที่ 21 มกราคม 2563 โดยขณะนี้บริษัทอุดรศรีวิไล ผู้รับจ้างก่อสร้างได้เริ่มเข้าทำงานในพื้นที่แล้ว คาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือนมกราคม 2563นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ

พร้อมทั้ง สั่งการให้ท่าอากาศยานกำกับดูแลการทำงานของผู้รับจ้าง มิให้มีผลกระทบต่อการใช้บริการของผู้โดยสาร รวมถึงกำกับดูแลการขยายอาคารผู้โดยสาร ให้เป็นไปตามแผนเพื่อให้ผู้โดยสารได้รับความสะดวกในการใช้บริการมากขึ้นโดยเร็ว นางอัมพวัน วรรณโก อธิบดีกรมท่าอากาศยาน (ทย) เปิดเผยว่าตามแผนพัฒนาท่าอากาศยานนครพนม จะพัฒนาใน 2 เรื่องหลัก ได้แก่ 1. การปรับปรุงอาคารผู้โดยสารเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการรองรับผู้โดยสาร จาก 300 คนเป็น 600คนในเวลาเดียวกัน งบประมาณ ปี 2562 จำนวน 90 ล้านบาท ระยะเวลา 270 วัน จะแล้วเสร็จในเดือนมีนาคม 2563

2. ขยายลานจอดรถยนต์พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์รอบอาคารที่พักผู้โดยสาร? งบประมาณ 9 ล้านบาท ระยะเวลาดำเนินการ 120 วัน โดยจะดำเนินการแล้วเสร็จประมาณเดือนกันยายน 2562 ขณะผู้รับจ้าง คือ กิจการร่วมค้า พี เอ็ม ที เอ กำลังเริ่มดำเนินการ ทั้งนี้ จะเร่งรัดการดำเนินจัดสรรพื้นที่เชิงพาณิชย์ในท่าอากาศยานให้มีความเหมาะสม รวมถึงการเตรียมการอำนวยความสะดวกแก่ผู้โดยสาร เช่น ระบบไฟฟ้า ประปา ห้องน้ำ ให้สามารถบริการได้อย่างต่อเนื่องพร้อมกันนี้ได้ตรวจเยี่ยมความพร้อมของผู้ปฏิบัติด้านดับเพลิงและกู้ภัยและเจ้าหน้าที่ตรวจอาวุธและวัตถุอันตราย ให้ปฏิบัติตามมาตรฐานที่กำหนด

16/6/2562  ฐานเศรษฐกิจ (16 มิถุนายน 2562)

พื้นที่โฆษณา