คอนโดฯ ภูเก็ตคึกคัก 5 เดือนเปิด 10 โครงการ กว่า 2.7 พันยูนิต

Residential News / ข่าวหมวดที่พักอาศัย

คอลัมน์พร็อพเพอร์ตีโฟกัสณ เดือนพฤษภาคม 2562 คอนโดมิเนียมที่อยู่ระหว่างการขายในจังหวัดภูเก็ต มีทั้งสิ้นประมาณ 97 โครงการ 19,767 หน่วย มูลค่าการพัฒนารวมกว่า 69,000 ล้านบาท โดยอำเภอถลางเป็นพื้นที่ที่มีคอนโดมิเนียมที่อยู่ระหว่างการขายมากที่สุดอยู่ที่ประมาณ 7,220 หน่วย หรือประมาณ 36.5% ของคอนโดมิเนียมที่อยู่ระหว่างการขายทั้งหมด รองลงมา คือ อำเภอกะทู้ 6,525 หน่วย หรือประมาณ 33% และอำเภอเมืองภูเก็ต 6,022 หน่วย หรือประมาณ 30.5%ทั้งนี้ ช่วงปี 2555-2556 มีโครงการคอนโดมิเนียมเปิดขายใหม่ในจังหวัดภูเก็ตเป็นจำนวนมาก โดยปี 2555 มีอุปทานเปิดขายใหม่สูงถึง 6,429 หน่วย และปี 2556 อีกประมาณ 5,545 หน่วย เนื่องจากในช่วง 2 ปีดังกล่าวมีผู้ประกอบการรายใหญ่จากกรุงเทพฯ เข้าไปพัฒนาคอนโดมิเนียมในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตกันเป็นจำนวนมาก ทั้ง บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) และ บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) เป็นต้น

แต่หลังจากปี 2556 เป็นต้นมา คอนโดมิเนียมที่เปิดขายใหม่แต่ละปีในจังหวัดภูเก็ตมีเพียงแค่ 2,000-3,000 ยูนิต เท่านั้นสำหรับช่วง 5 เดือนแรกปี 2562 ที่ผ่านมา มีโครงการคอนโดมิเนียมเปิดขายใหม่ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตแล้วมากกว่า 10 โครงการ ประมาณ 2,742 หน่วย และคาดการณ์ว่าในช่วงครึ่งหลังของปีนี้จะมีคอนโดมิเนียมเปิดขายใหม่ในภูเก็ตอีกกว่า 3,500 ยูนิต ถือเป็นตัวเลขที่ค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา เนื่องจากจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เพิ่มขึ้นเป็นอย่างมากบวกกับโครงการการลงทุนจากภาครัฐและเอกชนในท้องถิ่นซึ่งจะเป็นแรงผลักดันที่สำคัญให้ตลาดคอนโดมิเนียมในจังหวัดภูเก็ตมีแนวโน้มที่ีดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง

นายภัทรชัย ทวีวงศ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยคอลลิเออร์ส อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย กล่าวว่า “ปัจจุบันปิดการขายไปแล้วกว่า 70.8% จากหน่วยที่อยู่ระหว่างการขายทั้งหมด และยังคงมีกลุ่มนักลงทุนจากต่างชาติสนใจลงทุนคอนโดมิเนียมในจังหวัดภูเก็ต และมีการซื้อแบบเหมาอาคารจากนักลงทุนต่างชาติในช่วงที่ผ่านมา ทั้งจาก ฝรั่งเศส จีน และ ยูเครน”

22/6/2562  ฐานเศรษฐกิจ (22 มิถุนายน 2562)

พื้นที่โฆษณา