“กรมเจ้าท่า” ปิดปรับปรุง 4 ท่าเรือ “เทเวศร์-ราชวงศ์-สี่พระยา-ราชินี” ยกระดับเป็นสถานีเรือ

Transportation News / ข่าวหมวดระบบขนส่ง

กรมเจ้าท่า กระทรวงคมนาคม ประกาศปิดปรับปรุงท่าเรือโดยสารในแม่น้ำเจ้าพระยา เป็นการชั่วคราว ประกอบด้วย ท่าเรือเทเวศร์ ท่าเรือราชวงศ์ ท่าเรือสี่พระยา และท่าเรือราชินี

โดยจะดำเนินการปรับปรุงและพัฒนาท่าเรือโดยสาร เพื่อยกระดับการให้บริการโดยสารสาธารณะทางน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยา (กรุงเทพมหานครและนนทบุรี) เป็นการปรับปรุงอาคารที่พักผู้โดยสารและซ่อมแซมโป๊ะเทียบเรือ ให้มีสภาพมั่นคง แข็งแรง เหมาะสมต่อการใช้งาน เกิดความปลอดภัยต่อประชาชนที่สัญจรทางน้ำ และการเดินเรือ เพื่อความสะดวก ความปลอดภัยและเป็นการป้องกันอุบัติเหตุทางน้ำที่อาจเกิดขึ้น

สำหรับทั้ง 4 ท่าเรือ 1. ท่าเรือเทเวศน์ แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 6 มิถุนายนที่ผ่านมา ถึงวันที่ 10 ตุลาคม 2562 ก่อสร้างปรับปรุงอาคารพักผู้โดยสารด้านทิศเหนือ ทำให้ไม่สามารถใช้โป๊ะเทียบเรือด่วนเจ้าพระยาขาขึ้นได้ ในช่วงเวลาดังกล่าวให้ใช้โป๊ะเทียบเรือขาล่องแทน

ตั้งแต่วันที่ 17 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 28 มกราคม 2563 ก่อสร้างปรับปรุงอาคารพักผู้โดยสารด้านทิศใต้ ทำให้ไม่สามารถใช้งานโป๊ะเทียบเรือด่วนเจ้าพระยาขาล่องได้ ในช่วงเวลาดังกล่าวให้ใช้โป๊ะเทียบเรือขาขึ้นแทน

2. ท่าเรือราชวงศ์ แขวงจักรวรรดิ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานครตั้งแต่วันที่ 26 มิถุนายน 2562 ถึงวันที่ 6 ธันวาคม 2562 ก่อสร้างปรับปรุงอาคารพักผู้โดยสารทั้งหมด ทำให้ไม่สามารถใช้งานโป๊ะเทียบเรือได้ ในช่วงเวลาดังกล่าว โดยให้ใช้โป๊ะเทียบเรือสะพานพุทธ และกรมเจ้าท่าแทน

หมายเหตุ : ท่าเทียบเรือราชวงศ์ช่วงที่ปิดปรับปรุง ทางกรมเจ้าท่าจะทำทางเชื่อมลงท่าเทียบเรือให้ ซึ่งประชาชนสามารถใช้งานได้ตามปกติ

3. ท่าเรือสี่พระยา แขวงบางรัก กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 11 กรกฎาคม 2562 ถึงวันที่ 12 กันยายน 2562 ก่อสร้างปรับปรุงอาคารพักผู้โดยสารทิศใต้ ทำให้ไม่สามารถใช้งานโป๊ะเทียบเรือด่วนเจ้าพระยาขาล่องได้ ในช่วงเวลาดังกล่าวให้ใช้โป๊ะเทียบเรือขาขึ้นแทน ตั้งแต่วันที่ 13 กันยายน 2562 ถึงวันที่ 2 พฤศจิกายน 2562 ก่อสร้างปรับปรุงอาคารพักผู้โดยสารทั้งหมด ทำให้ไม่สามารถใช้งานโป๊ะเทียบเรือด่วนเจ้าพระยาขาขึ้น และขาล่องได้ ในช่วงเวลาดังกล่าวให้ใช้โป๊ะเทียบเรือกรมเจ้าท่า และวัดม่วงแคแทน

4. ท่าเรือราชินี แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 26 กรกฎาคม 2562 ถึงวันที่ 12 ธันวาคม 2562 ก่อสร้างปรับปรุงอาคารพักผู้โดยสารทำให้ไม่สามารถ ใช้งานโป๊ะเทียบเรือได้ ในช่วงเวลาดังกล่าวให้ใช้โป๊ะเทียบเรือตลาดยอดพิมานแทน

ทั้งนี้ การปรับปรุงและพัฒนาท่าเรือโดยสารในแม่น้ำเจ้าพระยา เป็นการยกระดับการให้บริการเรือโดยสารสาธารณะ ตามแผนดำเนินการความปลอดภัยของประชาชนที่สัญจรทางน้ำ และทางเดินเรือ ทำให้มีความสะดวกปลอดภัย เป็นไปตามนโยบาย คนปลอดภัย เรือปลอดภัย ท่าเรือปลอดภัย ที่กรมเจ้าท่ามีความห่วงใยในการให้บริการประชาชน

24/6/2562  ประชาชาติธุรกิจออนไลน์ (24 มิถุนายน 2562)

พื้นที่โฆษณา