ลอกท่อระบายน้ำแยกรัชโยธินแก้น้ำท่วมขัง

Infrastructure News / ข่าวหมวดงานสาธารณูปโภค

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) และ โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงหมอชิต - สะพานใหม่ - คูคต ได้ดำเนินมาตรการป้องกันและบรรเทาปัญหาน้ำท่วมขังในฤดูฝน จัดทำแผนงานขุดลอกท่อระบายน้ำตามถนนพหลโยธินตลอดแนวพื้นที่ก่อสร้างของโครงการฯ โดยเริ่มขุดลอกท่อระบายน้ำพื้นที่ที่มีปัญหาน้ำท่วมขังเป็นประจำในบริเวณพื้นที่เขตจตุจักรก่อน ซึ่งได้ดำเนินการขุดลอกท่อระบายน้ำตั้งแต่บริเวณแยกรัชโยธินถึงกรมส่งเสริมการเกษตรเรียบร้อยแล้ว และจะทยอยขุดลอกท่อระบายน้ำในพื้นที่ต่างๆ ได้แก่ บริเวณหน้าสำนักงานใหญ่ธนาคารทหารไทย ห้าแยกลาดพร้าว แยกรัชโยธิน คลองบางบัว วงเวียนหลักสี่ และตลาดสะพานใหม่ มีกำหนดแล้วเสร็จตามแผนงานภายในเดือนพฤศจิกายน 2562 พร้อมกันนี้ รฟม. และโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงหมอชิต – สะพานใหม่ – คูคต ยังได้เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ โดยก่อสร้างบ่อพักเสริมและเพิ่มขนาดท่อระบายน้ำทดแทนท่อระบายน้ำเดิมที่ได้รื้อย้ายในระหว่างการก่อสร้างทางขึ้น-ลงสถานี และเชื่อมท่อระบายน้ำใหม่เพิ่มเติม รวมถึงดำเนินมาตรการป้องกันระดับพื้นราบ ได้แก่ การจัดรถดูดฝุ่นบนถนนตามแนวสายทาง การจัดพนักงานเก็บกวาดพื้นที่ก่อสร้างและจัดเก็บอุปกรณ์ต่างๆ เพื่อป้องกันเศษวัสดุกีดขวาง การระบายน้ำ ทั้งนี้ รฟม. ได้เน้นย้ำให้บริษัทที่ปรึกษาควบคุมโครงการและผู้รับจ้างก่อสร้างงานโยธา ดำเนินงานโดยคำนึงถึงความปลอดภัยและลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมต่อชุมชมและสังคมเป็นสำคัญ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน ควบคู่กับการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน

29/6/2562  ฐานเศรษฐกิจ (29 มิถุนายน 2562)

พื้นที่โฆษณา