“ถาวร” ลงใต้เร่งงานก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วม-ขยายเทอร์มินัลสนามบินนครศรีธรรมราชเสร็จธ.ค.นี้

Infrastructure News / ข่าวหมวดงานสาธารณูปโภค

เมื่อวันที่ 13 ส.ค.2562 นายถาวร เสนเนียม รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ตรวจราชการและติดตามแผนพัฒนางานคมนาคม เพื่อรองรับการเติบโตทางเศรษฐกิจและส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช

นายถาวร กล่าวว่า การลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช ในครั้งนี้ เพื่อติดตามโครงการพัฒนาท่าอากาศยานที่สำคัญต่าง ๆ โดยเฉพาะการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมท่าอากาศยานฯ และการแก้ไขปัญหาอาคารผู้โดยสารให้สามารถรองรับจำนวนผู้โดยสารที่เพิ่มขึ้น ซึ่งอยู่ในแผนพัฒนาท่าอากาศยานฯ 2 โครงการ

1.ปรับปรุงอาคารที่พักผู้โดยสารและปรับปรุงภูมิทัศน์ ใช้วงเงินงบประมาณ 39.95ล้านบาท ดำเนินการไปแล้ว 22% ซึ่งไม่เป็นไปตามแผนงาน เนื่องจากผู้จับจ้างดำเนินการล่าช้า ขณะนี้อยู่ระหว่างเสนอขอแก้ไขแบบและสัญญา คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนธ.ค. 2562

เมื่อดำเนินการแล้วเสร็จจะสามารถรองรับผู้โดยสารได้จากเดิม 450 คนต่อชั่วโมง เป็น 600 คนต่อชั่วโมง โดยการขยายห้องผู้โดยสารขาออกให้สามารถรองรับได้จากเดิม 225 คนต่อชั่วโมง เป็น 375 คนต่อชั่วโมง ทั้งนี้ได้สั่งการให้คณะกรรมการบริหารสัญญาเร่งรัดการดำเนินการให้เป็นไปตามสัญญา

2.ก่อสร้างคันทางและระบบระบายน้ำท่วม มีลักษณะเป็นการก่อสร้างถนนใหม่และปรับปรุงถนนเดิม เพื่อเป็นคันป้องกันน้ำท่วมโดยรอบท่าอากาศยานฯ พร้อมท่อระบายน้ำและอาคารควบคุมสถานีสูบ ประกอบด้วย ก่อสร้างถนนใหม่และปรับปรุงถนนเดิม เพื่อเป็นคันป้องกันน้ำท่วม ระยะทาง 9.375 กม.

ก่อสร้างท่อระบายน้ำและควบคุมสถานีสูบน้ำ โดยก่อสร้างท่อระบายน้ำ พร้อมประตูน้ำ จำนวน 4 แห่ง และก่อสร้างอาคารควบคุมสถานีสูบน้ำ จำนวน 2 แห่ง ใช้วงเงินงบประมาณ 353,838,000 บาท ขณะนี้ดำเนินการไปแล้ว 67 % คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนธ.ค. 2562

ซึ่งโครงการดังกล่าวประสบปัญหางานก่อสร้างมีพื้นที่เกี่ยวเนื่องกันระหว่างสัญญาจ้างก่อสร้างคันทางและระบบป้องกันน้ำท่วมและงานก่อสร้างรั้วปิดเขตการบิน ทั้งนี้ ได้สั่งการให้เร่งรัดผู้รับจ้างดำเนินการให้แล้วเสร็จตามสัญญาพร้อมทั้งให้ดำเนินมาตรการรองรับน้ำท่วมโดยด่วน โดยให้ผู้รับจ้างติดตั้งเครื่องสูบน้ำก่อนฤดูฝน และเร่งดำเนินการยกระดับคันป้องกันน้ำท่วมชั่วคราวให้สูงกว่าระดับน้ำที่เคยท่วม

13/8/2562  ประชาชาติธุรกิจออนไลน์ (13 สิงหาคม2562)

พื้นที่โฆษณา