“ศักดิ์สยาม” ลงพื้นที่บุรีรัมย์เร่ง13โครงการถนนเตรียมแผนคมนาคมทุกโหมดรับแข่ง MotoGP 2019 ต.ค.นี้

Infrastructure News / ข่าวหมวดงานสาธารณูปโภค

เมื่อวันที่ 18 ส.ค.2562 นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม รับฟังการบรรยายสรุปการดำเนินงานโครงการสำคัญเร่งด่วนของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคมในพื้นที่ จ.บุรีรัมย์

โดยได้รับฟังการบรรยายสรุป แบ่งออกเป็น 3 ประเด็นหลัก 1.การติดตามโครงการก่อสร้าง ของแขวงทางหลวงบุรีรัมย์ กรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม 13 โครงการสำคัญ 25 สายทาง ระยะทางประมาณ 890 กิโลเมตร เพื่อรองรับปริมาณการจราจรในอีก 5 ปี

โดยได้มอบให้กรมทางหลวง ดำเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จตามกำหนดและมีประสิทธิภาพ เพื่อประหยัดเวลาในการเดินทาง เน้นมาตรการความปลอดภัยและความคล่องตัวในการเดินทาง รวมทั้งให้กรมทางหลวงและกรมทางหลวงชนบททำงานร่วมกันแบบบูรณาการ

2.การติดตามโครงการก่อสร้างทางหลวง 226 (บ้านสวายจีก – บ้านสองชั้น) ในการก่อสร้างจุดกลับรถ ทางเลี้ยว ทางแยก เกาะยก เกาะสี ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จประมาณเดือนเมษายน 2564

3.การเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการแข่งขัน Moto GP 2019 ณ จังหวัดบุรีรัมย์ โดยนายชัยวัฒน์ ทองคำคูณ ปลัดกระทรวงคมนาคม กล่าวว่า กระทรวงคมนาคมได้เตรียมการรองรับการแข่งขัน โดยได้เตรียมแผนงานและประชาสัมพันธ์การเดินทางให้ทั่วถึง โดยหน่วยงานในสังกัดกระทรวงฯ ได้ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย

กรมทางหลวง ดำเนินการการก่อสร้างสายทาง 2445 และแยกกระสัง ซึ่งจะแล้วเสร็จก่อนการแข่งขัน Moto GP ส่วนเส้นทางสาย 218 บุรีรัมย์ – นางรอง ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ พร้อมใช้งาน

กรมการขนส่งทางบก ดำเนินการอำนวยความสะดวกในการเดินทางของประชาชนที่จะเข้าชมการแข่งขัน โดยจัดเตรียมรถ shuttle bus การปรับปรุงสถานีขนส่งบุรีรัมย์ ใช้งบจังหวัดประมาณ 9 ล้านบาท การจัดรถโดยสาร 4 เส้นทาง

ได้แก่ ท่าอากาศยานบุรีรัมย์ – สนามช้างอารีน่า, สถานีรถไฟบุรีรัมย์ – สนามช้างอารีน่า, สถานีขนส่งบุรีรัมย์ – สนามช้างเซอร์กิต และ อบจ.บุรีรัมย์ – สนามช้างเซอร์กิต

กรมท่าอากาศยาน ได้เตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการแข่งขันฯ โดยเตรียมความพร้อมรองรับ Extra flight ที่เพิ่มขึ้น รวมทั้งติดตั้งอุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น อุปกรณ์ตรวจจับระเบิด การจัดพื้นที่พักคอยสำหรับผู้โดยสาร ตลอดจนการร่วมมือกับสายการบินและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการซักซ้อมการเคลื่อนย้ายอากาศยาน การซักซ้อมการดับเพลิง ที่จอดรถ และการอำนวยความสะดวกของประชาชน โดยมอบให้จัดพื้นที่รองรับผู้แข่งขัน และผู้สนับสนุนการจัดงาน รวมทั้งตรวจสอบอุปกรณ์ให้พร้อมใช้งานตลอดเวลา

การรถไฟแห่งประเทศไทย ดำเนินการเพิ่มโดยพ่วงขบวนรถเพื่อให้เพียงพอกับผู้เข้าชมการแข่งขัน จัดพื้นที่รองรับที่จอดรถ เก้าอี้ไม้หมอน ห้องน้ำ รวมทั้งการจองบัตรโดยสารผ่าน Application และการจ่ายค่าโดยสารด้วยระบบ QR code เพื่อเพิ่มความสะดวกให้กับประชาชน

18/8/2562  ประชาชาติธุรกิจออนไลน์ (18 สิงหาคม2562)

พื้นที่โฆษณา