info@icons.co.th 02 810 8892-6 3.215.79.68

สร้างเสร็จแล้ว-พร้อมเปิดใช้ “สะพานข้ามทางรถไฟ” อ.ท่าฉาง สุราษฎร์ธานี

Transportation News / ข่าวหมวดระบบขนส่ง

วันที่ 8 ตุลาคม 2564 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กรมทางหลวงชนบท (ทช.) ดำเนินโครงการก่อสร้างสะพานข้ามทางรถไฟ จุดตัดทางรถไฟกับถนนทางหลวงชนบทสาย สฎ.2007 อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี เสร็จสมบูรณ์

โดยสำนักก่อสร้างสะพาน เปิดเผยว่า ทช.มีถนนในความรับผิดชอบที่มีจุดตัดผ่านทางรถไฟกระจายอยู่ทั่วประเทศ จำนวน 153 แห่ง ซึ่งปัจจุบันปริมาณการจราจรบนถนนดังกล่าวมีจำนวนสูงขึ้น ทำให้เกิดอุบัติเหตุรถไฟชนกับยานพาหนะบ่อยครั้ง

ประกอบกับการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) มีโครงการรถไฟทางคู่เพื่อพัฒนาการขนส่งระบบรางตามนโยบายของกระทรวงคมนาคม ทช.จึงดำเนินการแก้ไขปัญหาบริเวณจุดตัดผ่านทางรถไฟดังกล่าว โดยก่อสร้างเป็นทางต่างระดับในรูปแบบของสะพานข้ามหรืออุโมงค์ลอดทางรถไฟ เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาการเกิดอุบัติเหตุอย่างสมบูรณ์ เพิ่มความสะดวกรวดเร็ว และปลอดภัยในการสัญจรบนถนนทางหลวงชนบท รวมทั้งเป็นการสนับสนุนโครงการรถไฟทางคู่ของกระทรวงคมนาคม สอดรับนโยบายของนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม

ทั้งนี้ ในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี ทช.ได้ดำเนินโครงการก่อสร้างสะพานข้ามทางรถไฟ จุดตัดทางรถไฟกับถนนทางหลวงชนบทสาย สฎ.2007 อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยก่อสร้างทางต่างระดับเป็นสะพานข้ามทางรถไฟและข้ามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4112 มีความยาว 455.50 เมตร พร้อมถนนต่อเชื่อมสะพานความยาว 1,269.50 เมตร

แนวก่อสร้างสะพานเป็นถนนตัดใหม่โดยการเวนคืนที่ดินบริเวณที่ว่างเปล่า ซึ่งถนนสาย สฎ.2007 (สายแยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 41 ถึง บ้านบางใบไม้) มีจุดตัดกับทางรถไฟสายใต้ระหว่างสถานีท่าฉางกับสถานีคลองไทร บริเวณตำบลท่าเคย อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีขบวนรถไฟผ่านจำนวน 40 ขบวนต่อวัน ประกอบกับมีปริมาณจราจรบนถนนมากถึง 4,777 คันต่อวัน

ซึ่งปัจจุบันได้ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จสมบูรณ์ โดยใช้งบประมาณในการก่อสร้างรวม 224.091 ล้านบาท เป็นงบผูกพันปี 2560 ถึง 2564

8/10/2564  ประชาชาติธุรกิจออนไลน์ (8 ตุลาคม 2564)

ช่องยูทูปของ iCONS