info@icons.co.th 02 810 8892-6 3.215.79.68

ครม.เพิ่มงบมอเตอร์เวย์บางใหญ่-กาญจนบุรี 120 ล้าน

Transportation News / ข่าวหมวดระบบขนส่ง

ครม.ไฟเขียว มอเตอร์เวย์สายบางใหญ่-กาญจนบุรี 120 ล้านบาท ปรับเพิ่มช่วงความยาวสะพาน เพิ่มความสูงของช่องลอดใต้สะพาน ปรับการทรุดตัวบริเวณคอสะพาน

เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2564 ที่ทำเนียบรัฐบาล น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ที่ประชุม ครม.มีมติอนุมัติปรับเพิ่มกรอบวงเงินโครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองสายบางใหญ่-กาญจนบุรี จากเดิม 55,927 ล้านบาท เพิ่มเป็น 56,047.77 ล้านบาท หรือปรับเพิ่มขึ้น 120.37 ล้านบาท โดยปรับเพิ่มวงเงินงบประมาณรายการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ ภายใต้แผนงานบูรณาการพัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์ โครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองสายบางใหญ่-กาญจนบุรี ช่วงกิโลเมตร 38+500.000-กิโลเมตร 44+266.833 ตอน 12 จากเดิม 1,911.11 ล้านบาท เป็น 2,031.48 ล้านบาท

ทั้งนี้กรมทางหลวงแจ้งว่าโครงการฯ (ตอน 12 ) มีระยะทาง 5.77 กิโลเมตร เริ่มต้นสัญญาเมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 21 สิงหาคม 2566 มีผลงานร้อยละ 28.60 เร็วกว่าแผนร้อยละ 1.24 แต่มีอุปสรรคในการก่อสร้างจึงจำเป็นต้องปรับปรุงแก้ไขแบบก่อสร้าง จึงส่งผลให้วงเงินค่าก่อสร้างปรับเพิ่มขึ้นจากเดิม 1,911.11 ล้านบาท เป็น 2,031.48 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 120.37 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 6.30 ของค่างานตามสัญญาเดิม

ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงได้พิจารณาแล้วมีมติว่า การปรับรูปแบบของโครงการเกิดจากการปรับรูปแบบให้สอดคล้องกับข้อกำหนดของหน่วยงานที่โครงการตัดผ่าน เพื่อบรรเทาผลกระทบที่เกิดขึ้นกับชุมชน และเพื่อให้สอดคล้องกับสภาพทางกายภาพของพื้นที่ โดยรูปแบบการแก้ไขปัญหาตามสัญญาใหม่เป็นรูปแบบที่เหมาะสมและถูกต้องตามหลักวิศวกรรม

สำหรับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบก่อสร้างครั้งนี้ เช่น ปรับเพิ่มช่วงความยาวสะพาน เพิ่มความสูงของช่องลอดใต้สะพาน ปรับเพิ่มโครงสร้างปรับการทรุดตัวบริเวณคอสะพานให้มีความสอดคล้องกับสภาพธรณีวิทยาพื้นที่ของโครงการ

12/10/2564  ประชาชาติธุรกิจออนไลน์ (12 ตุลาคม 2564)

ช่องยูทูปของ iCONS