info@icons.co.th 02 810 8892-6 3.229.124.74

คืบหน้าทางด่วนกะทู้-ป่าตอง ถึงไหนแล้ว เช็กที่นี่

Transportation News / ข่าวหมวดระบบขนส่ง

กทพ.เดินหน้าเปิดประมูลทางด่วนสายกระทู้-ป่าตอง 1.4 หมื่นล. กทพ. ภายในเดือน ต.ค. นี้ ลั่นมีเอกชนแห่สนใจเพียบ เล็งก่อสร้างปี 65

รายงานข่าวจากการทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) เปิดเผยว่า ความคืบหน้าโครงการทางด่วนสาย กะทู้-ป่าตอง จ.ภูเก็ต ระยะทาง 3.98 กิโลเมตร วงเงินลงทุน 14,470 ล้านบาท ได้นำเสนอโครงการไปยังคณะกรรมการนโยบายการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน (บอร์ด PPP)แล้ว คาดว่าบอร์ดจะมีการประชุมเพื่อพิจารณาอนุมัติในเดือนพ.ค. 64 และสามารถเสนอโครงการให้คณะรัฐมนตรี (ครม.) พิจารณาอนุมัติได้ในเดือน มิ.ย. 64 หลังจากนั้นจะตั้งคณะกรรมการคัดเลือกตามมาตรา 36 แห่งพ.ร.บ.ร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน เพื่อจัดทำร่างหลักเกณฑ์การคัดเลือกเอกชน(RFP)และเปิดประเมินความสนใจของภาคเอกชน (Market Sounding)ตามลำดับ

ทั้งนี้หลังจากครม. อนุมัติโครงการทางด่วนสาย กะทู้-ป่าตอง จ.ภูเก็ต เมื่่อเดือน มิ.ย.แล้วคาดว่า จะเปิดขายซองเอกสารสำหรับการคัดเลือกเอกชนได้ใน เดือนต.ค. 64 เริ่มเข้าสู่โครงการประมูล คัดเลือกเอกชน ได้เอกชนผู้ชนะการประมูลและลงนามในสัญญาได้ช่วงเดือน มิ.ย.65 ขณะนี้มีเอกชนไทยหลายรายสนใจเข้าร่วมประมูล เช่น บริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จำกัด (มหาชน)หรือดอนเมืองโทลเวย์ , บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ BEM และบริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) เนื่องจากเป็นโครงการที่มีผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ (EIRR) สูงถึง 20% และระยะทางสั้นไม่ถึง 4 ก.ม. รวมทั้งกระทรวงคมนาคม ยัง เน้นนโยบาย ไทยเฟิร์ส (THAI FIRST) ไทยทำ ไทยใช้ สนับสนุนผู้ประกอบการไทยอีกด้วย“ ยืนยันว่าโครงการ ทางด่วนสาย กะทู้-ป่าตอง จ.ภูเก็ต จะไม่มีปัญหาล่าช้าในการก่อสร้าง จากปัญหาการองบประมาณเวนคืนที่ดินจากรัฐบาล เนื่องจากพื้นที่ที่ใช้ในการก่อสร้าง ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ที่อยู่ภายใต้การดูแลของหน่วยงานรัฐบาล เช่น กรมทางหลวง กรมป่าไม้ และองค์กรปกครองท้องถิ่น ซึ่งผู้รับเหมาสามารถเข้าพื้นที่ก่อสร้างได้เลยโดยไม่ต้องรองบเวนคืน มีพื้นที่เพียงเล็กน้อยบริเวณปากอุโมงค์ทางด่วนเท่านั้นที่จะต้องรอออกพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน ดังนั้นคาดว่าจะเริ่มงานก่อสร้างได้ปี 65 ไม่ได้ช้ากว่าแผนใช้เวลาก่อสร้างประมาณ 3.5-4 ปี แล้วเสร็จและเปิดให้บริการได้ในปี 69”ทั้งนี้โครงการดังกล่าวเป็นการเปิดให้เอกชนเข้าร่วมลงทุนในรูปแบบ PPP net cost สัมปทาน 35 ปี รวมเวลาก่อสร้างด้วย วงเงินลงทุนรวมทั้งสิ้น 14,470 ล้านบาท แบ่งเป็นค่าจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน 5,790 ล้านบาท ค่าก่อสร้าง 8,470 ล้านบาท และค่าควบคุมงาน 210 ล้านบาท สำหรับรูปแบบโครงการทางด่วนสาย กะทู้-ป่าตอง จ.ภูเก็ต จะมีทางและอุโมงค์ทางด่วนขนาดใหญ่ 2 ฝั่งขาไปและขากลับ ฝั่งละ 4 ช่องจราจร แบ่งเป็น รถยนต์ 2 ช่อง และรถจักรยานยนต์ 2 ช่องจราจร โดยจัดเก็บค่าผ่านทางรถจักรยานยนต์ 15 บาท ,รถ 4 ล้อ 40 บาท ,รถ 6-10 ล้อ 80 บาท และมากกว่า 10 ล้อ 125 บาท

8/5/2564  ฐานเศรษฐกิจ (08 พฤษภาคม 2564)

ช่องยูทูปของ iCONS