info@icons.co.th 02 810 8892-6 3.215.77.12

ทางหลวงชนบทเปิดใช้สะพานข้ามจุดตัด ทล.37 หัวหิน แก้จราจร ถ.เพชรเกษม

Infrastructure News / ข่าวหมวดงานสาธารณูปโภค

กรมทางหลวงชนบท (ทช.) ดำเนินโครงการก่อสร้างทางต่างระดับข้ามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 37 เชื่อมระหว่างทางหลวงชนบทสาย ปข.2052 กับ ทางหลวงชนบทสาย ปข.2057 อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เสร็จสมบูรณ์

วันที่ 12 กรกฎาคม 2564 นายปฐม เฉลยวาเรศ อธิบดีกรมทางหลวงชนบท เปิดเผยว่า ในปัจจุบันถนนเพชรเกษม อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มีปริมาณการจราจรค่อนข้างมาก โดยเฉพาะรถบรรทุก ทำให้การจราจรบริเวณสี่แยก (จุดตัดระหว่างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 37 กับทางหลวงชนบทสาย ปข.2057) ติดขัดและเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง ส่งผลให้เกิดความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

ทั้งนี้ เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุบนถนนเพชรเกษม บริเวณสี่แยก แก้ไขปัญหาการจราจรติดขัด ให้ประชาชนสามารถสัญจรและขนส่งสินค้าได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัยมากยิ่งขึ้น รวมถึงเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สอดรับกับนโยบายของ นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม

ทช.จึงได้ดำเนินโครงการก่อสร้างทางต่างระดับข้ามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 37 เชื่อมระหว่างทางหลวงชนบทสาย ปข.2052 กับ สาย ปข.2057 อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยได้ก่อสร้างสะพานข้ามมีลักษณะเป็น 2 สะพานวางขนานกัน ขนาด 4 ช่องจราจร ไป-กลับ พร้อมก่อสร้างจุดกลับรถใต้สะพานก่อนถึงทางแยกทั้ง 2 ข้าง มีถนนต่อเชื่อมสะพาน ขนาด 4 ช่องจราจร

โดยมีจุดกลับรถทั้ง 2 ข้าง ตลอดจนระบบระบายน้ำ เครื่องหมายจราจร ไฟฟ้าแสงสว่าง และสิ่งอำนวยความปลอดภัย รวมระยะทาง 2.071 กิโลเมตร ปัจจุบันได้ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จและเปิดให้ประชาชนได้ใช้สัญจรแล้ว

13/7/2564  ประชาชาติธุรกิจออนไลน์ (13 กรกฎาคม 2564)

แนะนำคู่ค้า