info@icons.co.th 02 810 8892-6 3.215.77.12

ACE คว้าโรงไฟฟ้าชุมชน 29 โครงการ 93MW ชูความพร้อมทุกด้าน

Power Plant News / ข่าวหมวดโรงไฟฟ้า

29 บริษัทย่อย ACE ผ่านคุณสมบัติและคำเสนอขอขายไฟฟ้าด้านเทคนิค โครงการโรงไฟฟ้าชุมชนเพื่อเศรษฐกิจฐานราก รวม กำลังผลิตติดตั้งรวม 93.00 เมกะวัตต์ ลุ้นข้อเสนอราคาขายไฟในเดือนกันยายน 2564 มั่นใประสบการณ์ ความพร้อม และข้อเสนอจะเกิดประโยชน์ที่ดีกับชุมชน

วันที่ 12 กรกฎาคม 2564 นายธนะชัย บัณฑิตวรภูมิ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แอ๊บโซลูท คลีน เอ็นเนอร์จี้ จำกัด (มหาชน) หรือ ACE ผู้นำด้านธุรกิจพลังงานสะอาดของไทย เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2564 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หรือ กฟภ. ได้ประกาศรายชื่อผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมาก 95 รายที่ผ่านคุณสมบัติและคำเสนอขอขายไฟฟ้าด้านเทคนิค โครงการโรงไฟฟ้าชุมชนเพื่อเศรษฐกิจฐานราก (โครงการนำร่อง) ซึ่งบริษัทย่อยของ ACE จำนวน 29 บริษัท ได้ยื่นคำเสนอไปรวมทั้งสิ้น 29 โครงการ ผ่านการคัดเลือกทั้งหมด มีกำลังการผลิตติดตั้งรวม 93.00 เมกะวัตต์ และกำลังการผลิตเสนอขายรวม 78.85 เมกะวัตต์ ส่วนขั้นตอนต่อไปคือการพิจารณาคำเสนอขอขายไฟฟ้าด้านราคา คาดจะทราบผลในช่วงเดือนกันยายน 2564

“การเข้าร่วมประมูลโครงการโรงไฟฟ้าชุมชน ถือเป็นอีกหนึ่งแนวทางสำคัญในการขยายธุรกิจตามแผนงานที่วางไว้ ซึ่งบริษัทมีจุดแข็งทั้งด้านความพร้อมของฝ่ายบริหาร ทีมงานที่มีประสบการณ์ รวมถึงความสำเร็จจากการพัฒนาโรงไฟฟ้าชีวมวลด้วยเทคโนโลยีสะอาดเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในหลายพื้นที่ และปัจจัยสำคัญ คือ การมีเครือข่ายเกษตรกรและวัตถุดิบชีวมวล รวมถึงความเชี่ยวชาญในการวิจัยพัฒนาพืชพลังงาน จึงเชื่อว่าข้อเสนอของบริษัท จะเป็นข้อเสนอที่ดีเกิดประโยชน์กับชุมชนสูงสุด หากมีความคืบหน้า ใด ๆ เกี่ยวกับกระบวนการคัดเลือก บริษัทจะแจ้งให้ทราบต่อไป” นายธนะชัย กล่าว

13/7/2564  ประชาชาติธุรกิจออนไลน์ (13 กรกฎาคม 2564)

แนะนำคู่ค้า