รพ.ธนบุรี ครบรอบ 42 ปี มุ่งพัฒนาโรงพยาบาลและสังคม

Hospital News / ข่าวหมวดโรงพยาบาล

โรงพยาบาลธนบุรี ครบรอบ 42 ปี เดินหน้ามุ่งพัฒนาโรงพยาบาลและสังคม วางแผนปี 62-63 เปิดศูนย์เส้นเลือดและหลอดเลือดครบวงจร พร้อมติดตั้งเครื่องตรวจวัดมวลกระดูก (DEXA) , ล่าสุดทำกิจกรรมโครงการ CSR บริจาคให้กับโรงพยาบาลศิริราชสร้างอาคารฯนายแพทย์วชิรบุณย์ ศาสตระรุจิ ผู้อำนวยการแพทย์ โรงพยาบาลธนบุรี เปิดเผยว่า จากนี้เป็นการก้าวเข้าสู่ปีที่ 43 ของโรงพยาบาล อีกทั้งสำหรับในปี 2562 ตลอดจนถึงในปี 2563 นั้นโรงพยาบาลจะมุ่งมั่นพัฒนาต่อเนื่องในด้านต่างๆ อาทิ โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอกหลังใหม่ความสูง 8 ชั้น พร้อมอาคารจอดรถเพื่อรองรับปริมาณยานพาหนะที่มาใช้บริการได้ไม่น้อยกว่า 150 คัน โดยหากดำเนินการแล้วเสร็จจะสามารถรองรับผู้มาใช้บริการได้เพิ่มขึ้น อีกทั้งจะเปิดศูนย์เส้นเลือดและหลอดเลือดครบวงจร(Vascular Center) รวมทั้งตั้งศูนย์ยุทธศาสตร์ต่างๆ ได้แก่ ศูนย์โรคระบบประสาทและสมอง ศูนย์โรคระบบทางเดินอาหารและตับ ศูนย์กระดูกและข้อ ศูนย์หัวใจ ศูนย์แม่และเด็ก และศูนย์ตา ดังนั้นการเพิ่มศูนย์เส้นเลือดและหลอดเลือดเป็นการพัฒนามาตรฐานการให้บริการและทำให้การรักษาพยาบาลมีความเฉพาะทางและรวดเร็วครบวงจรมากยิ่งขึ้น โดยมีทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านระบบหลอดเลือดให้การดูแลรักษา และมีการคัดกรองหลอดเลือดโดยเครื่อง ABI และสามารถให้การรักษาที่เหมาะสมด้วยเครื่องมือที่ทันสมัย

ในส่วนของการพัฒนาเทคโนโลยีการให้บริการ โรงพยาบาลจะติดตั้งเครื่องตรวจวัดมวลกระดูก (DEXA) เครื่องใหม่ ที่สามารถพยากรณ์โรคกระดูกพรุนถึง 10 ปีข้างหน้าว่าสภาพของกระดูกจะเป็นเช่นไร ซึ่งจะเป็นประโยชน์มากสำหรับผู้ได้รับการตรวจเพราะจะนำไปสู่การวางแผนร่วมกันกับแพทย์ในการดูแลกระดูกเพื่อป้องกันกระดูกหักจากภาวะกระดูกพรุน อีกทั้งเครื่องยังสามารถตรวจภาวะมวลไขมันและกล้ามเนื้อสำหรับกลุ่มผู้รักสุขภาพที่ต้องการให้ร่างกาย Fit & Firmอยู่เสมอเพื่อตอบสนองต่อกิจกรรมต่างๆในชีวิตประจำวันที่เต็มไปด้วยความหลากหลายและความท้าทายมากมาย

นอกจากนี้ในโอกาสครบรอบ 42 ปี โรงพยาบาลได้จัดทำโครงการคืนกำไรให้สังคม(CSR) โดยร่วมบริจาคให้กับโรงพยาบาลศิริราชเพื่อทุนสร้างอาคารนวมินทรบพิตร 84 พรรษา พร้อมทั้งบริจาคให้ศิริราชมูลนิธิเพื่อผู้ป่วย และ เพื่อซื้อเครื่องมือแพทย์ ซึ่งคนไข้ที่ตรวจจะได้ร่วมบริจาคกับทางโรงพยาบาลธนบุรี โดยเป็นการสมทบทุนจากใบเสร็จทุกๆใบ จำนวนเงิน 42 บาทต่อใบเสร็จ นอกจากนี้สำหรับผู้ที่มาใช้บริการกับทางโรงพยาบาลธนบุรี ตั้งแต่วันที่ 10 พฤษภาคม – 20 มิถุนายนนี้ ทางโรงพยาบาลธนบุรีจะบริจาคสมทบทุนจากใบเสร็จทุกๆใบ ที่ประสงค์ไม่ขอรับถุงรับยา ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการลดปริมาณขยะและรักษาสิ่งแวดล้อมเป็นจำนวนเงิน 4.20 บาทต่อใบเสร็จ เพื่อมอบเงินบริจาคให้กับโรงพยาบาลศิริราช เช่นกัน

6/6/2562  ฐานเศรษฐกิจ (6 มิถุนายน 2562)

พื้นที่โฆษณา