เอสซีฯ แชมป์ขายบ้านหรู 20 ล้านบาทขึ้นไป

Residential News / ข่าวหมวดที่พักอาศัย

คอลัมน์พร็อพเพอร์ตีโฟกัส ตลาดบ้านเดี่ยวราคา 20 ล้านบาทขึ้นไปมีมูลค่าการขายรวม 9,395 ล้านบาทในช่วงครึ่งแรกของปี 2562 โดยบริษัทมหาชนขนาดใหญ่ยึดตำแหน่ง 10 บริษัทแรกที่กวาดยอดขายสูงสุด และครองส่วนแบ่งตลาดถึง 71% คือ รวมมูลค่า 6,624 ล้านบาท จากทั้งหมด 9,395 ล้านบาทด้านจำนวนหน่วย สัดส่วนของ 10 บริษัทแรกข้างต้น ก็มีสัดส่วนสูงถึง 70% เช่นกัน ก็คือ 10 บริษัทแรก ขายได้ 178 หน่วย จากทั้งหมด 257 หน่วยนั่นเอง อาจกล่าวได้ว่าอีกประมาณ 30% ของสินค้า เป็นของบริษัทนอกตลาดหลักทรัพย์ฯเป็นสำคัญบมจ.เอสซี แอสเสท เป็นแชมป์ในตลาดบ้านราคา 20 ล้านบาทขึ้นไป โดยครึ่งปีแรกขายได้สูงสุด 2,403 ล้านบาท จากจำนวนทั้งหมด 73 หน่วย มีราคาเฉลี่ย 32.918 ล้านบาทต่อหน่วย อันดับ 2 บมจ.แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ ขายได้ 28 หน่วย มีมูลค่ารวม 1,086 ล้านบาท หรือเฉลี่ยหน่วยละ 38.786 ล้านบาท ส่วนอันดับ 3 บมจ.แสนสิริ ขายได้ 910 ล้านบาท จำนวน 14 หน่วย แต่ราคาเฉลี่ยสูงถึงหน่วยละ 64.975 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม รายที่ขายได้ราคาเฉลี่ยสูงสุด ก็คือ บมจ.สิงห์เอสเตท ขายหลังละ 260 ล้านบาทเลยทีเดียว รองลงมาคือ บมจ.ชาญอิสสระ ดีเวล็อปเมนท์ ขายหลังละ 96.435 ล้านบาท

นายโสภณ พรโชคชัย ประธานศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก.เอเจนซีี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส กล่าวถึงการเปิดตัวบ้านเดี่ยวราคา 20 ล้านบาทขึ้นไป ช่วงครึ่งแรกของปี 2562 มี 190 หน่วย นี่แสดงว่ายอดการเปิดตัวนี้ยังตํ่ากว่าจำนวนที่ขายได้ 257 หน่วยเสียอีก ตลาดบ้านระดับราคานี้จึงเป็นที่ต้องการของตลาดเป็นอย่างมากหากนับรวมบ้านเดี่ยว 10 ล้านบาทขึ้นไป (รวม 20 ล้านบาทขึ้นไปด้วย) จะพบว่าในครึ่งปีแรกสามารถขายได้ถึง 21,612 ล้านบาท รวม 1,124 หน่วย เฉลี่ยหน่วยละ 19.228 ล้านบาท หรือเกือบ 20 ล้านบาท สัดส่วนของ?บ้านเดี่ยว 10 ล้านบาทขึ้นไปเมื่อเทียบกับทั้งตลาด อยู่ที่ 10.8% ในแง่มูลค่า แต่มีจำนวนเพียง 2.2% ในแง่จำนวนหน่วยนั่นเองตลาดบ้านระดับราคาสูงเติบโตได้ต่อเนื่องก็เพราะเป็นตลาดสำหรับผู้มีรายได้สูงและมั่นคงจริงๆ ในยุค “รวยกระจุก จนกระจาย” นี้ ปรากฏการณ์บ้านแพงขายสวนกระแสนี้จะเห็นได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

23/8/2562  ฐานเศรษฐกิจ (23 สิงหาคม2562)

ผู้สนับสนุน