2 ปีที่รอคอย มอเตอร์เวย์ เมืองกาญจน์-นนทบุรี ได้ค่าเวนคืนแล้ว 1.2 หมื่นล้าน “บิ๊กตู่” แจกปีใหม่

Infrastructure News / ข่าวหมวดงานสาธารณูปโภค

นายสราวุธ ทรงศิวิไล อธิบดีกรมทางหลวง (ทล.) เปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอนุมัติขยายกรอบวงเงินค่าเวนคืน จำนวน 12,032 ล้านบาท ของโครงการมอเตอร์เวย์สายบางใหญ่-กาญจนบุรี ที่ยังติดปัญหาการเวนคืนอยู่กว่า 4,030 รายการ แยกเป็นที่ดินประมาณ 2,500 ราย ที่เหลือเป็นสิ่งปลูกสร้างและต้นไม้

โดยกรมจะเริ่มจ่ายค่าเวนคืนตั้งแต่เดือน ธ.ค.นี้เป็นต้นไป คาดว่าจะครบทุกรายในเดือน มี.ค.2563 หลังจากที่ชาวบ้านรอคอยมากว่า 2 ปี จากนั้นเร่งงานก่อสร้างจากปัจจุบันมีความคืบหน้า 25% ล่าช้าจากแผนงาน 56% จะเร่งให้เสร็จเปิดให้บริการเต็มรูปแบบในปี 2566 โดยคาดว่าจะเซ็นสัญญางานระบบเก็บค่าผ่านทางที่กลุ่มกิจการร่วมค้าบีจีเอสอาร์ (ประกอบด้วย บมจ.บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้ง, บมจ.กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์, บมจ.ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น และ บมจ.ราชกรุ๊ป) เป็นผู้ได้รับคัดเลือกได้ในเดือน ก.พ.2563

สำหรับกรอบวงเงินที่เพิ่มจากที่ ครม. อนุมัติกรอบวงเงินเมื่อปี 2558 จำนวน 5,420 ล้านบาท ในปี 2559 – 2560 ที่จะต้องดำเนินการจ่ายเงินค่าเวนคืน กรมได้กำหนดราคาค่าเวนคืนที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง และต้นไม้ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 19,737 ล้านบาท ซึ่งสูงกว่ากรอบ 14,317 ล้านบาท

ต่อมาได้มีการคิดใหม่ปรับลดวงเงินค่าเวนคืน เป็น 17,954 ล้านบาท แต่ยังสูงกว่ากรอบ 12,534 บาท กรม และกระทรวงคมนาคม ได้ทำเรื่องเสนอ ครม.พิจารณา เพื่อขออนุมัติกรอบวงเงินค่าเวนคืนเพิ่ม 12,534 ล้านบาท มาโดยตลอด ตั้งแต่ปี 2560 จนถึงปัจจุบัน จนเมื่อวันที่ 10 ต.ค.2562 คณะกรรมการกฤษฎีกา ได้ตอบข้อหารือของกระทรวงคมนาคม ตามข้อเสนอของสำนักงบประมาณ ต่อมาปลายเดือน ต.ค. 2562 กรม กระทรวงคมนาคม และสำนักงบประมาณ ได้ประชุมหารือร่วมกันจนได้ข้อสรุปแล้ว ว่าจะขอเพิ่มกรอบวงเงินจาก 5,420 ล้านบาท เป็น 17,452 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 12,032 ล้านบาท และได้นำเสนอ ครม.เมื่อวันที่ 29 ต.ค.2562 พิจารณาอนุมัติกรอบวงเงินเพิ่มเติม จนได้รับการอนุมัติในวันที่ 12 พ.ย.2562

สำหรับ “ต้นกระถิน” ถือว่าเป็นไม้ยืนต้น ตามกฏหมาย มีวิธีคิดค่าชดเชยให้ต่อต้น โดยต้นเล็ก 200 บาท ต้นกลาง 300 บาท ต้นใหญ่ 500 บาท กรมได้ทำการสำรวจที่ดิน ค่ารื้อถอนสิ่งปลูกสร้าง และค่าชดเชยต้นไม้ อย่างละเอียด และได้คำนวณ กำหนดราคา เป็นไปตามกฏหมายมาตรา 21 ของ พ.ร.บ. เวนคืนอสังหาริมทรัพย์ ปี 2530 ตลอดจนหลักเกณฑ์ และคู่มือที่กำหนดอย่างครบถ้วนแล้ว

12/11/2562  ประชาชาติธุรกิจออนไลน์ (12 พฤศจิกายน 2562)

พื้นที่โฆษณา