info@icons.co.th 02 810 8892-6 3.236.107.249

2 สิงหาคม 64 “บางซื่อ” ไร้กั้น อุโมงค์เชื่อมสถานีกลาง-สายสีน้ำเงิน เปิดแน่

Transportation News / ข่าวหมวดระบบขนส่ง

วันที่ 6 กรกฎาคม 2564 นายพิเชฐ คุณาธรรมรักษ์ รองอธิบดีกรมการขนส่งทางราง (ขร.) นำคณะเจ้าหน้าที่ลงพื้นตรวจความคืบหน้าการก่อสร้างอุโมงค์ทางเชื่อมระหว่างสถานีกลางบางซื่อกับรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน (MRT) สถานีบางซื่อ รวมทั้งตรวจพื้นที่สภาพโดยรอบระบบการขนส่งทางราง เพื่อการพัฒนาให้ประชาชนได้รับความสะดวกสบายและปลอดภัยในการใช้บริการมากยิ่งขึ้น

กรมราง ได้มีข้อแนะนำในการดำเนินงานดังกล่าวว่า การเปิดให้ใช้บริการอุงโมงค์ดังกล่าวควรติดป้ายสัญลักษณ์บอกทางให้ชัดเจน ทั้งในพื้นที่ทั้งส่วนของสถานีกลางบางซื่อและรถไฟฟ้าใต้ดินสถานีบางซื่อ เพื่อให้ประชาชนได้ทราบ รวมถึงแนะนำให้ทำแนวปิดกั้นบริเวณสถานีรถไฟบางซื่อ (รฟท.) เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุจากการข้ามถนนและข้ามรางรถไฟตามที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบัน และให้จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ประชาชนเลือกใช้อุโมงค์ทางรอดแทน ทั้งนี้ คาดว่าอุโมงค์ทางรอดดังกล่าวจะแล้วเสร็จและเปิดให้บริการในวันที่ 2 สิงหาคม 2564เป็นต้นไป

6/7/2564  ประชาชาติธุรกิจออนไลน์ (6 กรกฎาคม 2564)

แนะนำคู่ค้า