info@icons.co.th 02 810 8892-6 3.236.107.249

เปิดใช้สะพานข้ามทางรถไฟ จุดตัด “บ้านปากน้ำปราณ” รองรับสร้างรถไฟทางคู่

Transportation News / ข่าวหมวดระบบขนส่ง

กรมทางหลวงชนบท (ทช.) เปิดใช้สะพานข้ามทางรถไฟ จุดตัดทางรถไฟกับถนนทางหลวงชนบทสาย ปข.1019 แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4-บ้านปากน้ำปราณบุรี อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพื่อช่วยลดการเกิดอุบัติเหตุบริเวณจุดตัดทางรถไฟอย่างสมบูรณ์ เพิ่มความสะดวกปลอดภัยในการเดินทางให้กับประชาชน รวมถึง สนับสนุนโครงการรถไฟทางคู่ สอดรับนโยบายของนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม

วันที่ 21 กรกฎาคม 2564 นายปฐม เฉลยวาเรศ อธิบดีกรมทางหลวงชนบท เปิดเผยว่า ทช.มีถนนในความรับผิดชอบที่มีจุดตัดผ่านทางรถไฟกระจายอยู่ทั่วประเทศ จำนวน 153 แห่ง ซึ่งปัจจุบันปริมาณการจราจรบนถนนดังกล่าวมีจำนวนสูงขึ้น ทำให้เกิดอุบัติเหตุรถไฟชนกับยานพาหนะบ่อยครั้ง

ประกอบกับการรถไฟแห่งประเทศไทย (ร.ฟ.ท.) มีโครงการพัฒนาการขนส่งระบบราง (โครงการรถไฟทางคู่) ของกระทรวงคมนาคม ทช.จึงมีแผนปรับปรุงจุดตัดทางรถไฟดังกล่าวให้สอดคล้องกับมาตรการความปลอดภัยของ ร.ฟ.ท. ที่ได้กำหนดให้บริเวณจุดตัดผ่านทางรถไฟที่มีปริมาณการจราจรเป็นจำนวนมากจะต้องก่อสร้างเป็นทางต่างระดับในรูปแบบสะพานหรืออุโมงค์

สำหรับโครงการก่อสร้างสะพานข้ามทางรถไฟ จุดตัดทางรถไฟกับถนนทางหลวงชนบทสาย ปข.1019 แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4-บ้านปากน้ำปราณบุรี อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ปัจจุบันได้ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จสมบูรณ์และได้เปิดให้ประชาชนได้ใช้สัญจรเรียบร้อยแล้ว

โดยมีจุดเริ่มต้นโครงการ กม.ที่ 0+000 บริเวณถนนทางหลวงชนบทสาย ปข.1019 แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4 มีจุดสิ้นสุดโครงการบนถนนทางหลวงชนบทสาย ปข.1019 กม.ที่ 1+150 ตำบลวังก์พง อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มีความยาว 280 เมตร ความกว้าง 10 เมตร พร้อมก่อสร้างถนนต่อเชื่อมความยาวรวม 870 เมตร มีทางกลับรถบริเวณจุดสิ้นสุดโครงการ 1 แห่ง

นอกจากนี้ยังได้ดำเนินการก่อสร้างสะพานลอยคนเดินข้ามทางรถไฟ 1 แห่ง โดยมีทางลาดเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้พิการอีกด้วย

21/7/2564  ประชาชาติธุรกิจออนไลน์ (21 กรกฎาคม 2564)

แนะนำคู่ค้า