ต้องการความช่วยเหลือ? Hotline โทร 02 810 6687, 02 810 8892-6 วันจันทร์ - ศุกร์ ตั้งแต่ 8:30 - 17:30
หรือ Email มาที่ Services@icons.co.th
www.icons.co.th
Sponsors

Design+Develop Co.,Ltd.

Architect , Thailand
Address 383 1st flr, Soi Soonvijai, Rama 9 Road Soi 13 Suite 101, Bangkapi Huaikhwang Bangkok 10310
Telephone Number 02 716 8099
Fax Number 02 716 8880
Web site www2.designdevelop.co.th
Project List 1 โครงการออกแบบอาคารกลุ่มนวัตกรรม 2 ถนนและระบบสาธารณูปโภคระยะที่ 2
2 โครงการออกแบบอาคารเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ของโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
3 โครงการออกแบบและควบคุมงานปรับปรุงพื้นที่อาคาร 1,4 และอาคารที่เกี่ยวข้องคณะแพทย์ศาสตร์ รพ.รามาธิบดี
4 โครงการออกแบบและควบคุมงานอาคารอเนกประสงค์ของสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก กรุงเทพมหานคร
5 โครงการออกแบบก่อสร้างอาคารสำนักงานใหญ่และศูนย์คอมพิวเตอร์ บริษัท เนชั่นแนล ไอทีเอ็มเอ๊กซ์ จำกัด

Corporate users will also be able to access details of projects this company has been involved in as well as email and website addresses for this company.

Sponsors