info@icons.co.th 02 810 8892-6 44.192.44.30

ระบบแจ้งความต้องการจากฝ่ายจัดซื้อ

เป็นระบบที่จัดทำขึ้นสำหรับสมาชิกเท่านั้น เพื่อให้ฝ่ายจัดซื้อสามารถแจ้งความต้องการโดยตรง ด้านวัสดุ อุปกรณ์ก่อสร้าง หรือ ต้องการหาผู้รับเหมา ที่ปรึกษา มาถึงสมาชิกได้โดยตรง หากสมาชิกท่านสนใจกรุณาติดต่อกลับภายในระยะเวลาที่กำหนดและติดต่อผ่านช่องทางที่แจ้งไว้ได้ทันที หากเลยเวลาที่กำหนดความต้องการนี้จะย้ายไปในส่วน 'ความต้องการที่ผ่านไปแล้ว' ท่านจะไม่สามารถติดต่อนำเสนอสินค้าหรือบริการได้

แนวคิดของระบบนี้ คือ
เปลี่ยนจาก จัดซื้อค้นหาผู้ขาย/ผู้ผลิตผ่านทาง Internet แล้วติดต่อไปยัง Supplier โอกาสของเราจะขึ้นอยู่กับจัดซื้อว่าจะติดต่อรายใด
เป็น ผู้ขาย/ผู้ผลิตเห็นสิ่งที่จัดซื้อต้องการแล้ว เราเป็นคนติดต่อตรงไปที่จัดซื้อตามเงื่อนไขเวลาและช่องทางที่กำหนด ทำให้โอกาสเป็นของผู้ขายที่สนใจ

อย่ามองข้ามสิ่งเล็กๆ ที่จะนำไปสู่สิ่งที่ยิ่งใหญ่ / iCONS Marketing

15/07/2024 11:18:43
เนื่องจาก กลุ่มบริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) มีความประสงค์จัดหาผู้รับเหมาก่อสร้างรับงานโดยตรงกับบริษัท โดยวิธีการประกวดราคาหรือการต่อรองราคา เพื่อจัดหาผู้รับจ้าง ที่มีประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถ มีความชำนาญ และมีราคาที่เหมาะสม ตามขอบเขตงาน ข้อกำหนด และเงือนไขของบริษัทฯ โดยต้องผู้รับเหมา และผู้ออกแบบในนามนิติบุคคลมาร่วมงานดังนี้ - ก่อสร้างสถานีบริการน้ำมัน - ก่อสร้างร้านกาแฟพันธุ์ไทย - ออกแบบร้านกาแฟพันธุ์ไทย - ก่อสร้างร้าน Gas shop - ก่อสร้าง Ev Charger - ก่อสร้างร้าน Maxmart - ก่อสร้าง Subway - ก่อสร้างร้าน Auto bac - ซ่อมแซมโครงสร้าง ซ่อมแซมท่อ-ถังน้ำมัน - ติดตั้ง Solar roof - ก่อสร้างซ่อมแซมในคลังน้ำมัน ติดต่อฝ่ายจัดซื้อวิศวกรรม งานก่อสร้าง Subway, Gas shop, งานซ่อม, งานคลังน้ำมัน, งาน EV Charger และงาน Solar Roof คุณเกศินี ศาสตร์ศิริ โทร 061-4120260 kesinee.sa@pt.co.th งานก่อสร้างร้านกาแฟ Pun Thai, งานป้ายไฮเวย์ คุณยุพาพร บัวระพา โทร 061-3966330 yupapon.bu@pt.co.th งานก่อสร้างและ Renovate สถานีบริการน้ำมัน คุณภูรดา ศรีบุญธรรม โทร 062-1961034 phurada.sr@pt.co.thภายใน 4-7 วัน
สะดวกให้ติดต่อทาง Email
Page :   1

Youtube Channel