ต้องการความช่วยเหลือ? Hotline โทร 02 810 6687, 02 810 8892-6 วันจันทร์ - ศุกร์ ตั้งแต่ 8:30 - 17:30
หรือ Email มาที่ Services@icons.co.th
www.icons.co.th
Sponsored

YKK AP เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในงานสัมมนา ”อสังหาริมทรัพย์ ดัชนีหลักชี้เศรษฐกิจปี 2015”

Equipment News / ข่าววัสดุอุปกรณ์

บริษัท YKK AP ผู้ผลิตงานอลูมิเนียมคุณภาพระดับโลก ได้เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนงานสัมมนาครั้งนี้ ซึ่งงานสัมมนาได้จัดขึ้น วันที่ 28 มกราคม 2558 ณ ห้องวิภาวดีบอลลูม A-Cโรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ สำหรับงานสัมมนาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ข้อมูลความรู้ความเข้าใจ อันเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อสมาชิกผู้ประกอบการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และธุรกิจที่เกี่ยวข้อง ซึ่งสามารถที่จะนำข้อมูลด้านต่างๆไปใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับภาวการณ์ในปัจจุบัน นับได้ว่ากิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อวงการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ของประเทศไทย.

Publish date : 28/1/2558

Corporate users will also be able to access details of projects this company has been involved in as well as email and website addresses for this company.

Sponsored

Sponsors