ต้องการความช่วยเหลือ? Hotline โทร 02 810 6687, 02 810 8892-6 วันจันทร์ - ศุกร์ ตั้งแต่ 8:30 - 17:30
หรือ Email มาที่ Services@icons.co.th
www.icons.co.th
Sponsored

โครงการ “สามชัยมหาลัยท่อเหล็ก” ครั้งที่ 3 ภาควิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

Equipment News / ข่าววัสดุอุปกรณ์

บริษัท สามชัย สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน )ได้จัดกิจกรรม“สามชัยมหาลัยท่อเหล็ก”เป็นโครงการเผยแพร่ความรู้ผลิตภัณฑ์ท่อเหล็กในงานวิศวกรรมและอุตสาหกรรม โดยวิทยากรจากบริษัทฯบรรยายให้ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ท่อเหล็กตลอดถึงการใช้งาน เพื่อเป็นประโยชน์และเพิ่มประสบการณ์ทางการเรียนรู้ สามารถนำความรู้มาใช้ให้เกิดประโยชน์ในการทำงานหรือประยุกต์ใช้ให้เกิดงานที่มีประสิทธิภาพ

Publish date : 22/12/2558

Corporate users will also be able to access details of projects this company has been involved in as well as email and website addresses for this company.

Sponsored

Sponsors