ต้องการความช่วยเหลือ? Hotline โทร 02 810 6687, 02 810 8892-6 วันจันทร์ - ศุกร์ ตั้งแต่ 8:30 - 17:30
หรือ Email มาที่ Services@icons.co.th
www.icons.co.th
Sponsored

3PM Steeling ได้รับความไว้วางใจ ติดตั้งป้ายหน้าโรงงาน Cal-Comp Electronics (Thailand)

Equipment News / ข่าววัสดุอุปกรณ์

บริษัท 3PM Steeling จำกัด รับทำงานป้ายทุกชนิดตามที่ลูกค้าต้องการ ไม่ว่าจะเป็นงานติดตั้งตึกสูง หรือ สถานที่ใดๆ ที่ลูกค้ากำหนด
     ได้ไปติดตั้งป้ายหน้าโรงงานของ บริษัท Cal-Comp Electronics (Thailand) Co., Ltd. เป็นลักษณะงานติดตั้งแบบการโรยตัวจากที่สูงลงมา 3PM Steeling

Publish date : 17/4/2558

Corporate users will also be able to access details of projects this company has been involved in as well as email and website addresses for this company.

Sponsored

Sponsors