ต้องการความช่วยเหลือ? Hotline โทร 02 810 6687, 02 810 8892-6 วันจันทร์ - ศุกร์ ตั้งแต่ 8:30 - 17:30
หรือ Email มาที่ Services@icons.co.th
www.icons.co.th
Sponsored

เรียนชมวิธีการบริหารจัดการปลวกอย่างมีประสิทธิภาพ ได้ที่งานสถาปนิก58

Equipment News / ข่าววัสดุอุปกรณ์

บริษัท เบอร์เคม ดีเวลลอปเม้นท์ เซ้าท์อีส เอเซีย จากัด มีความยินดี ขอเรียนเชิญท่านเข้าทาความรู้จัก วิธีการบริหาร จัดการปลวกอย่างมีประสิทธิภาพด้วย แนวป้องกันปลวก เพื่อความสมดุลของธรรมชาติ ในงานสถาปนิก58 โดยงานจะมี ขึ้นในวันที่ 28 เมษายน ถึง 3 พฤษภาคม 2558 ระหว่างเวลา 11.00 – 21.00 น. ณ อาคาร ชาเลนเจอร์ 1-3 อิมแพ็ค เมืองทองธานี บูธเลขที่ C 601/1
      เทอร์มิฟิล์ม นวัตกรรมทางกายภาพและทางเคมีจากประเทศฝรั่งเศส โดยการรวมโมเลกุลของสารออกฤทธิ์ เพอร์เมทริน ซึ่งทาหน้าที่รบกวนระบบประสาทของแมลง ก่อให้เกิดการหดเกร็งของกล้ามเนื้อ นาไปสู่การเป็นอัมพาตและความตาย เข้ากับ โพลีเอทีลีนความหนาแน่นต่า ที่มีคุณสมบัติไม่ย่อยสลายในธรรมชาติ ให้เป็นโมเลกุลเดียวกันในลักษณะแผ่นฟิล์ม มีความยืดหยุ่นสูง ทนแรงดึง ทนรังสี UV และ ทนน้า มีประสิทธิภาพในการขับไล่และหยุดการบุกรุกของปลวก สารออก ฤทธิ์ไม่ถูกละลายออกมา ไม่ก่อให้เกิดมลพิษในดินหรือน้าบาดาล จึงมีคุณสมบัติที่เป็นมิตรกับธรรมชาติอย่างสมบูรณ์

รายละเอียดเพิ่มเติม

Publish date : 17/4/2558

Corporate users will also be able to access details of projects this company has been involved in as well as email and website addresses for this company.

Sponsored

Sponsors