ต้องการความช่วยเหลือ? Hotline โทร 02 810 6687, 02 810 8892-6 วันจันทร์ - ศุกร์ ตั้งแต่ 8:30 - 17:30
หรือ Email มาที่ Services@icons.co.th
www.icons.co.th
Sponsored

บริษัท ยูนิแอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด เปิดโรงงานผลิตต้อนรับคณะครูและนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีรัตนโกสินทร์

Equipment News / ข่าววัสดุอุปกรณ์

บริษัท ยูนิแอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายเครื่องปรับอากาศยี่ห้อ “ UNI-Aire แอร์พันธุ์อึด ” ให้การต้อนรับคณะครูและนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีรัตนโกสินทร์ สาขางานยานยนต์ ระดับชั้นปีที่ 3 ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมกระบวนการผลิตที่โรงงานสมุทรปราการ เมื่อวันอังคารที่ 22 พฤศจิกายน 2559 ที่ผ่านมา นับเป็นการตอกย้ำ และเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการผลิตระบบปรับอากาศคุณภาพสูง ซึ่งรักและห่วงใยธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทางบริษัทฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าการเยี่ยมชมโรงงานในครั้งนี้ จะเป็นส่วนหนึ่งของการให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ เพื่อไปประกอบอาชีพและธุรกิจต่อไป

ท่านสามารถเข้าชมรายละเอียดต่างๆของบริษัทฯ ได้ที่ http://www.uni-aire.com/th/
ติดต่อ โทร.(662) 312-4500 แฟ็กซ์ (662)312-4277

Publish date : 1/12/2559

Corporate users will also be able to access details of projects this company has been involved in as well as email and website addresses for this company.

Sponsored

Sponsors