ต้องการความช่วยเหลือ? Hotline โทร 02 810 6687, 02 810 8892-6 วันจันทร์ - ศุกร์ ตั้งแต่ 8:30 - 17:30
หรือ Email มาที่ Services@icons.co.th
www.icons.co.th
Sponsored

สยามลวดเหล็กฯ สอนอาชีพ ชี้ช่องรวย ให้ชุมชน จ.ระยอง

Equipment News / ข่าววัสดุอุปกรณ์

บริษัท สยามลวดเหล็กอุตสาหกรรม จำกัด และบริษัทในเครือ (บริษัท ที เอส เอ็น ไวร์ จำกัด) จัดกิจกรรม “สอนอาชีพ ชี้ช่องรวย” ซึ่งจัดขึ้นภายใต้โครงการ “มหกรรมตลาดนัดสีเขียว ครั้งที่ 17” โดยมี วิทยากรผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ในการทำคัพเค้ก และยาดมพิมเสนน้ำ มากว่า 10 ปี ร่วมถ่ายทอดความรู้ ทักษะ และเคล็ดลับต่างๆ ให้คนในชุมชนสามารถนำความรู้ไปต่อยอดในการประกอบอาชีพ และมีรายได้เพิ่มมากขึ้น นอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้ชุมชนนำสินค้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นเข้ามาจำหน่ายภายในโรงงาน เพื่อสนับสนุนผลิตภัณฑ์จากชาวบ้าน และอาชีพของคนในชุมชน โดยมีพนักงานโรงงานอุตสาหกรรม หน่วยงานราชการท้องถิ่น และประชาชนทั่วไปให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมสอนอาชีพ และจับจ่ายซื้อสินค้ากันอย่างคับคั่ง ณ ศูนย์การเรียนรู้ สวนเกษตรอินทรีย์ SIW 1 Rai Farm บริษัท สยามลวดเหล็กอุตสาหกรรม จ.ระยอง

Publish date : 7/12/2559

Corporate users will also be able to access details of projects this company has been involved in as well as email and website addresses for this company.

Sponsored

Sponsors