ต้องการความช่วยเหลือ? Hotline โทร 02 810 6687, 02 810 8892-6 วันจันทร์ - ศุกร์ ตั้งแต่ 8:30 - 17:30
หรือ Email มาที่ Services@icons.co.th
www.icons.co.th
Sponsored

บริษัท ยูนิแอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายเครื่องปรับอากาศ ให้การต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษาภาควิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร นครปฐม

Equipment News / ข่าววัสดุอุปกรณ์

“UNI-Aire แอร์พันธุ์อึด” ให้การต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษาภาควิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร นครปฐม ซึ่งนำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กุศยา ปลั่งพงษ์พันธ์ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ ขาวสิทธิวงษ์ เนื่องในโอกาสเข้าเยี่ยมชมกระบวนการผลิตเครื่องปรับอากาศที่โรงงานสมุทรปราการ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 24 พฤศจิกายน 2559 ที่ผ่านมา ซึ่งทางบริษัท ฯ มีความยินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้มีส่วนร่วมในการเผยแพร่และเพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับกรรมวิธีการผลิตเครื่องปรับอากาศนับเป็นการตอกย้ำ และเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการผลิตระบบปรับอากาศคุณภาพสูง ซึ่งได้รับการรับรองทั้งคุณภาพกระบวนการผลิตและคุณภาพผลิตภัณฑ์จากหน่วยงานที่เป็นที่เชื่อถือทั้งในและต่างประเทศจากการเยี่ยมชมดังกล่าวทำให้นักศึกษาเกิดความรู้ความเข้าใจในกระบวนการผลิตและการใช้งานได้ดียิ่งขึ้น สามารถนำความรู้ดังกล่าวไปประยุกต์ใช้ต่อไปในอนาคต

ผู้สนใจสามารถติดต่อได้ที่
บริษัท ยูนิแอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด โทร.(662) 312-4500 แฟ็กซ์ (662)312-4277
หรือผู้แทนจำหน่ายเครื่องปรับอากาศ “UNI-Aire แอร์พันธุ์อึด” ทั่วประเทศใกล้บ้านท่าน
ท่านสามารถเข้าชมรายละเอียดต่างๆของบริษัทฯ ได้ที่ http://www.uni-aire.com/th/

Publish date : 7/12/2559

Corporate users will also be able to access details of projects this company has been involved in as well as email and website addresses for this company.

Sponsored

Sponsors