ต้องการความช่วยเหลือ? Hotline โทร 02 810 6687, 02 810 8892-6 วันจันทร์ - ศุกร์ ตั้งแต่ 8:30 - 17:30
หรือ Email มาที่ Services@icons.co.th
www.icons.co.th
Sponsored

สยามลวดเหล็กฯ มอบถังคัดแยกขยะ รักษาสิ่งแวดล้อมชุมชน อ.บ้านค่าย จ.ระยอง

Equipment News / ข่าววัสดุอุปกรณ์

คุณนิกร อ่องอ่อน รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส-ทรัพยากรบุคคลและบริหารทั่วไป (คนที่ 7 จากซ้าย) บริษัท สยามลวดเหล็กอุตสาหกรรม จำกัด เป็นตัวแทนผู้บริหารและพนักงาน มอบถังคัดแยกขยะ ผลิตจากตระแกรงเหล็กคุณภาพดี ให้กับชุมชนชื่นสมใจ และชุมชนเขาโพธิ์ หมู่ 11 ตำบลหนองละลอก อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง เพื่อส่งเสริมระบบการจัดการขยะ และลดผลกระทบจากขยะที่มีต่อสิ่งแวดล้อมในชุมชน โดยมี คุณชรินทร์ รวมนรินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนา จังหวัดระยอง (คนที่ 7 จากขวา) เป็นตัวแทนรับมอบ

Publish date : 9/12/2559

Corporate users will also be able to access details of projects this company has been involved in as well as email and website addresses for this company.

Sponsored

Sponsors