ต้องการความช่วยเหลือ? Hotline โทร 02 810 6687, 02 810 8892-6 วันจันทร์ - ศุกร์ ตั้งแต่ 8:30 - 17:30
หรือ Email มาที่ Services@icons.co.th
www.icons.co.th
Sponsored

บริษัท ยูบาว (ประเทศไทย) จำกัด รับสมัคร เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายและการตลาด 2 ท่าน

Equipment News / ข่าววัสดุอุปกรณ์

หน้าที่ความรับผิดชอบ
1.ดูแลลูกค้าในความรับผิดชอบ โดยให้คำแนะนำด้านต่างๆ เช่น การแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์,รับฟังและ วินิจฉัยปัญหาที่ลูกค้าร้องเรียน รวมทั้งให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หากลูกค้าต้องการ
2.รักษายอดขายในกลุ่มลูกค้าที่รับผิดชอบ ให้เป็นไปตามเป้าหมาย หรือสูงกว่า โดยการค้นหากลุ่มเป้าหมายใหม่ (การขยายฐานลูกค้าใหม่) จากแหล่งข้อมูลต่างๆ พร้อมทั้งขยายฐานลูกค้าใหม่และวางแผนเข้าพบเพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์
3.จัดทำรายงานต่างๆ ได้แก่ การวางแผนเยี่ยมลูกค้า การเยี่ยมลูกค้า รายงานการแก้ไข

ปัญหาข้อร้องเรียนของลูกค้า
คุณสมบัติทั่วไป
อายุ: 25 ปีขึ้นไป
เพศ: ชายหรือหญิง
การศึกษา: วุฒิปริญญาตรี
ประสบการณ์: มีประสบการณ์ด้านการขาย
ความรู้/ความสามารถพิเศษ: ขับรถยนต์ได้

ผลตอบแทน
1.เงินเดือน
2.คอมมิชชั่น
3.ค่าโทรศัพท์
4.ค่าน้ำมันรถ + ค่าเสื่อม

สมัครได้ที่
Website : www.beemortar.com
โทร : 02-678-4211
Email : ubau@beemortar.com

Publish date : 21/12/2559

Corporate users will also be able to access details of projects this company has been involved in as well as email and website addresses for this company.

Sponsored

Sponsors