ต้องการความช่วยเหลือ? Hotline โทร 02 810 6687, 02 810 8892-6 วันจันทร์ - ศุกร์ ตั้งแต่ 8:30 - 17:30
หรือ Email มาที่ Services@icons.co.th
www.icons.co.th
Sponsored

ยิปรอคร่วมกับกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน สานต่อกิจกรรมเพื่อสังคม ยกระดับช่างติดตั้งผนังและฝ้าเพดานยิปซัม สู่มาตรฐานสากล

Equipment News / ข่าววัสดุอุปกรณ์

บริษัทไทยผลิตภัณฑ์ยิบซั่ม จำกัด (มหาชน) ผู้ผลิตนวัตกรรมยิปซัมคุณภาพสูงของเมืองไทยภายใต้แบรนด์ “ยิปรอค” เดินหน้าร่วมมือกรมพัฒนาฝีมือแรงงานดำเนินงานตามแนวทางความรับผิดชอบต่อสังคม จัดฝึกอบรม “หลักสูตรยกระดับฝีมือการติดตั้งผนังและฝ้าเพดานยิปซัมฉาบเรียบมาตรฐานสากล” โดยยิปรอคได้ดำเนินงานมาอย่างต่อเนื่องสามปีติดต่อกันจนถึงปัจจุบัน หลักสูตรประกอบด้วยการศึกษาทั้งภาคทฤษฎีและการฝึกภาคปฏิบัติ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมสามารถนำความรู้และความเชี่ยวชาญไปใช้ในการประกอบอาชีพ ด้านการติดตั้งผนังและฝ้าเพดานยิปซัม ซึ่งถือเป็นการพัฒนาสังคมและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืน

รายละเอียดเพิ่มเติม

Publish date : 22/12/2559

Corporate users will also be able to access details of projects this company has been involved in as well as email and website addresses for this company.

Sponsored

Sponsors