ต้องการความช่วยเหลือ? Hotline โทร 02 810 6687, 02 810 8892-6 วันจันทร์ - ศุกร์ ตั้งแต่ 8:30 - 17:30
หรือ Email มาที่ Services@icons.co.th
www.icons.co.th
Sponsored

สยามลวดเหล็กฯ ร่วมสานปณิธานการพัฒนาอย่างยั่งยืน

Equipment News / ข่าววัสดุอุปกรณ์

คณะผู้บริหารและพนักงาน บริษัท สยามลวดเหล็กอุตสาหกรรม จำกัด กว่า 400 คน ร่วมสานปณิธานตามรอยพ่อเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยรวมพลังปลูกป่าชายเลน ในกิจกรรม “CLIMATE CHANGE…Bring Green Back” รณรงค์อนุรักษ์และฟื้นฟูสภาพแวดล้อมชายฝั่ง และขยายแหล่งอนุบาลพันธุ์สัตว์น้ำ เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและสนองแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในการอนุรักษ์และฟื้นฟูระบบนิเวศน์ของพื้นที่ชายฝั่งทะเล ด้วยการปลูกป่าไม้ชายเลน ซึ่งเป็นการช่วยสร้างความสมดุลให้แก่ธรรมชาติให้กลับคืนสู่ความอุดมสมบูรณ์ดังเดิม ณ สะพานรักษ์แสม และทะเลเนินฆ้อ (ทุ่งโปร่งทอง) ตำบลเนินฆ้อ อำเภอ แกลง จังหวัดระยอง

Publish date : 29/12/2559

Corporate users will also be able to access details of projects this company has been involved in as well as email and website addresses for this company.

Sponsored

Sponsors