ต้องการความช่วยเหลือ? Hotline โทร 02 810 6687, 02 810 8892-6 วันจันทร์ - ศุกร์ ตั้งแต่ 8:30 - 17:30
หรือ Email มาที่ Services@icons.co.th
www.icons.co.th
Sponsored

DRT ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติปันผล 0.15 บาทต่อหุ้น

Equipment News / ข่าววัสดุอุปกรณ์

นายประกิต ประทีปะเสน (ที่ 7 จากซ้าย) ประธานกรรมการ นายสาธิต สุดบรรทัด (ที่ 5 จากขวา) กรรมการผู้จัดการ พร้อมคณะกรรมการและคณะผู้บริหาร บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน) หรือ DRT เข้าร่วมการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 32 ประจำปี 2560 ณ โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพฯ ซึ่งที่ประชุมฯ มีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลงวดผลการดำเนินงานครึ่งปีหลัง 2559 แก่ผู้ถือหุ้นในอัตรา 0.15 บาทต่อหุ้น ในวันที่ 19 พฤษภาคม 2560 โดย DRT จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วในอัตรา 0.15 บาทต่อหุ้น รวมเป็น การจ่ายเงินปันผลในปี 2559 ในอัตรา 0.30 บาทต่อหุ้น

Publish date : 26/4/2560

Corporate users will also be able to access details of projects this company has been involved in as well as email and website addresses for this company.

Sponsored

Sponsors