ต้องการความช่วยเหลือ? Hotline โทร 02 810 6687, 02 810 8892-6 วันจันทร์ - ศุกร์ ตั้งแต่ 8:30 - 17:30
หรือ Email มาที่ Services@icons.co.th
www.icons.co.th
Sponsored

LINK เดินสายมอบความรู้อย่างต่อเนื่อง

Equipment News / ข่าววัสดุอุปกรณ์

เพราะ LINK เชื่อว่าการสร้างความรู้คือหัวใจของแบรนด์ จึงจัดการอบรมหลักสูตร LINK Advanced Fiber Optic Cabling (LAF) เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องให้แก่ผู้เข้าร่วมอบรม ในระบบ Fiber Optic และ FTTH การเชื่อมต่อสายสัญญาณกับหัวต่อ เพื่อให้สามารถใช้เครื่องมือได้อย่างถูกต้องเหมาะสม รวมทั้งยังได้ลงมือปฏิบัติจริงแบบมืออาชีพ โดยมีคุณเรวุฒิ อบรมย์ Technical & Products Training Engineer เป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2561 ณ โรงแรมสุนีย์แกรนด์ จ.อุบลราชธานี

Publish date : 11/7/2561

Corporate users will also be able to access details of projects this company has been involved in as well as email and website addresses for this company.

Sponsored

Sponsors