ต้องการความช่วยเหลือ? Hotline โทร 02 810 6687, 02 810 8892-6 วันจันทร์ - ศุกร์ ตั้งแต่ 8:30 - 17:30
หรือ Email มาที่ Services@icons.co.th
www.icons.co.th
Sponsored

บริษัท เอส.ซุปเปอร์ เคเบิ้ล จำกัด ได้รับเกียรติจาก ดร.กมล ตรรกบุตร นายกสภาวิศวกร

Equipment News / ข่าววัสดุอุปกรณ์

คุณสมพจน์ ธรรมรัตนพฤกษ์ Vice President บริษัท Land & House Public Co.,Ltd. และ คุณอัศวิน รจิตธำรง Special Project Manager บริษัท Getabec Public Co.,Ltd. พร้อมคณะในการเข้าเยี่ยมชมโรงงานและกระบวนการผลิตสายไฟของเรา รวมถึงชมการทดสอบคุณภาพของสายจากห้องทดสอบ เพื่อให้เป็นไปตามที่มาตรฐานสากลกำหนด อย่างถูกต้อง ทางบริษัท เอส.ซุปเปอร์ เคเบิ้ล จำกัด ใคร่ขอขอบพระคุณทุกท่าน หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้ต้อนรับทุกท่านอีกในโอกาสข้างหน้าค่ะ

Publish date : 3/9/2561

Corporate users will also be able to access details of projects this company has been involved in as well as email and website addresses for this company.

Sponsored

Sponsors