ต้องการความช่วยเหลือ? Hotline โทร 02 810 6687, 02 810 8892-6 วันจันทร์ - ศุกร์ ตั้งแต่ 8:30 - 17:30
หรือ Email มาที่ Services@icons.co.th
www.icons.co.th
Sponsored

เข้าร่วมงานสัมมนา “ เทคนิคการประหยัดพลังงานในระบบอัดอากาศ ”

Equipment News / ข่าววัสดุอุปกรณ์

บริษัท พรีเมี่ยม อิควิปเม้นท์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ขอเชิญท่านผู้จัดการส่วน/หัวหน้าส่วน และ ผู้ดูแลระบบอัดอากาศ เข้าร่วมงานสัมมนา “ เทคนิคการประหยัดพลังงานในระบบอัดอากาศ ” ในวันอังคาร ที่ 10 ตุลาคม 2561 โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น ทั้งสิ้น ณ เดอะ คาวาลิ คาซ่า รีสอร์ท จ.อยุธยา ตามรายละเอียดแผนที่แนบมาด้วย
บริษัทฯ ขอความกรุณาจากท่านโปรดแจ้งรายชื่อ ผู้เข้าร่วมสัมมนาจำนวนไม่เกิน 2 ท่าน/ต่อบริษัท โดยกรอกแบบฟอร์ม การเข้าร่วมสัมมนาทาง
อีเมล์ mookthida_j@premium.co.th
add line : @premiumpr (มี @ ด้วยนะคะ ) หรือ แฟกซ์กลับ F. 02-906-0248 มายังบริษัทฯ ขอบพระคุณยิ่ง
หากมีข้อสงสัยประการใด ท่านสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมที่
ฝ่ายการตลาด
โทร 02 919-8900 กด 1 , 086-318-5817 (ได้ตลอดเวลาทำการ)

Publish date : 11/9/2561

Corporate users will also be able to access details of projects this company has been involved in as well as email and website addresses for this company.

Sponsored

Sponsors