ต้องการความช่วยเหลือ? Hotline โทร 02 810 6687, 02 810 8892-6 วันจันทร์ - ศุกร์ ตั้งแต่ 8:30 - 17:30
หรือ Email มาที่ Services@icons.co.th
www.icons.co.th
Sponsored

PAP สนับสนุนโครงการประกวดแบบบ้านเขียว ส.อ.ท.

Equipment News / ข่าววัสดุอุปกรณ์

บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จำกัด (มหาชน) หรือ PAP ผู้นำด้านท่อเหล็กและโซลูชั่น ร่วมสนับสนุน คลัสเตอร์วัสดุก่อสร้าง สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ดำเนินโครงการประกวดแบบบ้านเขียว ส.อ.ท. ภายใต้แนวคิด “บ้านอยู่สบาย (Smart Living) สบายกระเป๋า สบายกาย สบายใจ” กิจกรรมการประกวดออกแบบของนิสิตนักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมและคณะวิศวกรรมศาสตร์ จากสถาบันการศึกษาทั่วประเทศ ซึ่งได้มีการเดินสายแนะนำโครงการไปแล้ว 2 สถาบัน คือ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าฯลาดกระบัง และมหาวิทยาลัยขอนแก่น ตามลำดับ ทั้งนี้บริษัทฯ ได้ร่วมออกบูธให้ความรู้เรื่องการใช้ท่อเหล็กในโครงการก่อสร้าง ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายบริษัทฯในด้านการสนับสนุนและส่งเสริมความรู้ความเข้าใจแก่นิสิตนักศึกษาที่จะเป็นผู้ออกแบบงานโครงสร้างเหล็กในอนาคต

Publish date : 26/9/2561

Corporate users will also be able to access details of projects this company has been involved in as well as email and website addresses for this company.

Sponsored

Sponsors