ต้องการความช่วยเหลือ? Hotline โทร 02 810 6687, 02 810 8892-6 วันจันทร์ - ศุกร์ ตั้งแต่ 8:30 - 17:30
หรือ Email มาที่ Services@icons.co.th
www.icons.co.th
Sponsored

ผลงานติดตั้งผนังห้องน้ำสำเร็จรูป THE TOILET กรมทางหลวงชนบทสมุทรสงคราม

Equipment News / ข่าววัสดุอุปกรณ์

Project : กรมทางหลวงชนบทสมุทรสงคราม
Location : สมุทรสงคราม
Product : MHC - PB 28 (ชนิดกันชื้น)
ขอขอบคุณที่เลือกใช้ THE TOILET

ผลิตและจำหน่ายโดย
บริษัท เอ็มเอชซี กรุ๊ป โปรดักส์ จำกัด
สายด่วน 089-3553444 ฝ่ายขาย
โทร. 034-110189
แฟกซ์. 034-110189,034-115128
Website: www.thetoiletpartition.com
Email : sale_mhc@hotmail.com
ID LINE: ADDTHETOILET

Publish date : 6/12/2562

Corporate users will also be able to access details of projects this company has been involved in as well as email and website addresses for this company.

Sponsored

Sponsors