ต้องการความช่วยเหลือ? Hotline โทร 02 810 6687, 02 810 8892-6 วันจันทร์ - ศุกร์ ตั้งแต่ 8:30 - 17:30
หรือ Email มาที่ Services@icons.co.th
www.icons.co.th
Sponsored

บริษัท พาแนล แบรนด์ จำกัด ร่วมบรรยายให้ความรู้แก่นักศึกษา

Equipment News / ข่าววัสดุอุปกรณ์

คุณ ธรรมชาติ แตงอ่อน (กรรมการผู้จัดการบริษัท พาแนล แบรนด์ จำกัด) ร่วมบรรยายให้ความรู้แก่นักศึกษา ในหัวข้อผนังห้องน้ำสำเร็จรูป ให้นักศึกษาทราบแนวทางการดำเนินงานและกระบวนการทั้งหมดของการผลิตผนังห้องน้ำสำเร็จรูป รวมทั้งวิวัฒนาการของห้องน้ำตั้งแต่สมัยโบราณจนถึงปัจจุบัน เพื่อให้นักศึกษานำความรู้ที่ได้ไปพัฒนาต่อยอดในการทำงานในอนาคต ณ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ศาลายา จ.นครปฐม

Publish date : 30/4/2562

Corporate users will also be able to access details of projects this company has been involved in as well as email and website addresses for this company.

Sponsored

Sponsors