info@icons.co.th 02 810 8892-6 3.238.125.76

พรมทอหญ้าเทียม ของ บริษัท กรีนนี่กราส จำกัด ได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก. 2502-2553

Equipment News / ข่าววัสดุอุปกรณ์

พรมทอหญ้าเทียม ของ บริษัท กรีนนี่กราส จำกัด ได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก. 2502-2553 Made in Thailand (MIT) สามารถรองรับสนามกีฬาฟุตบอล ฟุตซอล ทั้ง ขนาด 5 คน, 7 คน, 9 คน, หรือสนามขนาดใหญ่ 11 คน สามารถใช้งานได้ทั้งในรุ่มและกลางแจ้ง อายุการใช้งานยาวนาน 8-10 ปี และรองรับประเภทการใช้งานอื่นๆ ได้ อาทิ จัดสวนปรับภูมิทัศน์ ระเบียง ดาดฟ้า อาคาร ออฟฟิศ สำนักงาน ห้องประชุม
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
บริษัท กรีนนี่กราส จำกัด
ติดต่อฝ่ายขาย
โทร.02-670-6388
Website: www.greenygrass.co.th

Publish date : 28/1/2565

Corporate users will also be able to access details of projects this company has been involved in as well as email and website addresses for this company.

Youtube Channel