info@icons.co.th 02 810 8892-6 3.233.217.106

ผลงานติดตั้ง อาคารสำเร็จรูปของ บริษัท ซีส์เทรด จำกัด

Equipment News / ข่าววัสดุอุปกรณ์

ผลงานติดตั้ง อาคารสำเร็จรูปของ บริษัท ซีส์เทรด จำกัด
:โครงการ ร้านกาแฟสำเร็จรูป บริษัท ซีพี รีเทลลิงค์ จำกัด หน้างาน จ.ภูเก็ต
ขอขอบคุณลูกค้าที่ไว้วางใจ บริษัท ซีส์เทรด จำกัด ผู้ผลิต และ จำหน่าย ตู้สำเร็จรูปอเนกประสงค์อาทิ, ตู้สำนักงานเคลื่อนที่, บ้านตู้คอนเทนเนอร์, ตู้สโตร์, ร้านค้าสำเร็จรูป, โชว์รูมสินค้าสำเร็จรูป, อาคารสำเร็จรูป, ป้อมยามสำเร็จรูป, ห้องน้ำเคลื่อนที่,ตู้ และอาคารสำเร็จรูปทุกรูปแบบโดยมีประสบการณ์ในการผลิตมากกว่า 15 ปี ภายใต้ในโรงงานผลิตที่ได้มาตรฐานพร้อมทีมวิศวกรควบคุมการผลิตที่มีความเชี่ยวชาญ และการออกแบบที่ใส่ใจทุกรายละเอียด

สอบถามรายละเอียด
บริษัท ซีส์เทรด จำกัด (ผู้ผลิตที่ได้รับการรับรอง คุณภาพมาตรฐาน ISO 9001:2015)
Tel : 02-332-7767
มือถือ : 062-601-8045
Website : www.seasconcept.com, www.seastrade.co.th
Email: marketing@seastrade.co.th
Line ID : 0626018045

Publish date : 26/5/2565

Corporate users will also be able to access details of projects this company has been involved in as well as email and website addresses for this company.

Youtube Channel